Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sammanställning av praktiskt arbete - åk 9

Skapad 2019-12-05 13:06 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap
En sammanställning av det praktiska arbete under terminen, åk 9.

Matriser

Hkk
Praktiskt arbete - generellt under terminen

Rubrik 1

Behöver utvecklas
E
C
A
Din förmåga att ...
välja och använda livsmedel och metoder med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
  • Hkk  7-9
Du har svårt att välja livsmedel och metoder med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
Du kan med visst stöd välja livsmedel och metoder med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
Du kan välja livsmedel och metoder med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
Du behöver stöd att välja rätt metod och att följa recept och instruktioner.
Du försöker klara mig själv och tar hjälp av "lärobok" och kompisar innan jag frågar om hjälp.
Du arbetar självständigt och behöver inte stöd för att lösa problemen som uppstår under arbetets gång.
Din förmåga att ...
planera och tillaga måltiden.
  • Hkk  7-9
Du behöver hjälp av din lärare eller kamrat för att kunna planera och tillaga måltider. Du behöver träna på tidsåtgång och struktur i köket.
Du kan planera, organisera och tillaga måltider. Du försöker lösa uppgifterna själv med hjälp av "lärobok" och arbetskamrater. Ibland behöver du lite hjälp med att tänka kring planering och tidsåtgång.
Du arbetar helt självständigt med olika typer av planering och matlagning. Du har bra organisation och tidsplanering.
Du kan med hjälp följa recept och/eller muntliga instruktioner.
Du följer recept och muntliga instruktioner och frågar efter hjälp om något är oklart.
Du följer recept och muntliga instruktioner och när/om förut-sättningarna förändras löser problem som kan uppstå.
Din förmåga att ...
arrangera för gemenskap vid måltiden.
  • Hkk  7-9
Du dukar utan någon speciell tanke och har svårt att umgås vid matbordet.
Du är medveten om enkla duknings-regler och kan föra ett vettigt samtal vid matbordet
Du dukar trevligt och tar hänsyn till andra vid måltiden. Du tar ansvar för att alla ska trivas och känna sig välkomna vid bordet.
Din förmåga att ...
ta ansvar för hygien i köket.
  • Hkk  7-9
Du tvättar ibland händerna innan arbetets början. Du behöver bli påmind om att använda förkläde.
Du är noga med att tvätta händerna och använder förkläde.
Du tvättar alltid händerna innan du börjar att arbeta. Väljer att alltid använda förkläde.
Du rengör inte arbetsredskapen ordentligt. Du missar att göra rent på bänkar och diskhoar. Du har få eller inga rena utrymmen att arbeta på.
Du rengör oftast arbetsredskapen ordentligt och klarar oftast att göra rent i köket utan att behöva bli påmind om detta.
Du rengör arbetsredskapen ordentligt och tar självmant ett stort ansvar för att alla saker som används samt arbetsköket är rena.
Du försöker se till att det finns rena ytor att arbeta på och hantera livsmedel på ett relativt säkert sätt.
Du lagar mat på ett sådant sätt att det inte finns risk att bli sjuk av maten du lagat.
Du behöver hjälp med att välja rätt redskap/metod för att rengöra/diska/ städa
Du vet oftast att välja rätt redskap/ metod för att rengöra/diska/städa
Du väljer rätt redskap/metod för att rengöra/diska/ städa
Din förmåga att ...
ta eget ansvar
  • Hkk  7-9
Du tar inte alltid ansvar för arbetet i din grupp. Du deltar inte aktivt och låter din kompis göra det mesta.
Du tar ansvar för ditt arbete i din grupp och ni sam-arbetar bra kring det som ska göras.
Du tar ansvar för ditt och gruppens arbete. Du hjälper också andra vid behov. Du ser vad som behöver göras utan att någon säger till dig. Du går in och tar över/ hjälper till när din kompis inte kan.
Du tar inte ansvar för det gemen-samma utrymmet och gör dina ansvarssysslor som tillhör köket om du blir påmind.
Du tar oftast ansvar för det gemensamma utrymmet och gör dina ansvars-sysslor som tillhör köket.
Du tar stort ansvar för det gemen-samma utrymmet och behöver inte bli påmind om att göra kökets sysslor.
Din förmåga att ...
använda redskap.
  • Hkk  7-9
Du är osäker på hur Du skall använda olika redskap/ utrustning.
Du använder oftast redskap/utrustning på ett lämpligt sätt.
Du använder alltid redskap/utrustning på ett lämpligt sätt.
Din förmåga att ...
bedöma den egna arbetsprocessen och resultatet
  • Hkk  7-9
Du ger en enkel kommentar om vad som gjorts och om resultatet.
Du beskriver vad som görs, vad som sker och ger en enkel kommentar om resultatet.
Du beskriver vad som görs, vad som sker och vilka konsekvenser ställningstagandena fått för resultatet.
Din förmåga att ...
samarbeta med andra
  • Hkk  7-9
Du kan arbeta med enstaka kamrater, väljer dock oftast samma person.
Du kan arbeta med de flesta kamrater.
Du föreslår själv varierande grupper och kan arbeta med vem som helst.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: