Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Känslor-bråka smartare

Skapad 2019-12-05 14:29 i Ramsta skola Uppsala
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) Svenska
Generativ fråga: Hur skulle vi må utan glädje?

Innehåll

Lärandeinnehåll

Varför är kunskapen viktig för människan i världen?

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

Läroplansmål (demokrati, elevinflytande, sociala färdigheter, jämställdhet, skapande, lek):

 • Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

Övergripande perspektiv (historiskt, miljö, internationellt, etiskt):

Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden och agera ansvarsfullt mot sig själva och andra.

Vad ska eleven förstå efteråt?

 • Att alla känslor är viktiga.
 • Hur man kan hantera olika känslor.
 • Vad alla olika känslor kan bidra med.
 • Hur man kan styras av sina känslor.
 • Att känslor kan påverka personers agerande. 

Vilka förmågor utvecklar eleven?

 • Syfte - Samhällskunskap uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Vilka kunskaper och färdigheter lär sig eleven?

Eleven ska kunna följande begrepp: Ilska, glädje, avsky, ledsenhet, vemod, rädsla, känslor, skräck, vrede, lycka, välmående, depression, avundsjuka, hat, sorg, fobi, ångest, oro.

Eleven ska kunna följande fakta: Hur hormoner styr våra känslor. Vad som händer i kroppen fysiskt och psykiskt när vi känner olika känslor.

Eleven ska kunna använda följande färdigheter/genomföra följande processer: Lyssna, argumentera, reflektera, förklara, förståelse för andras åsikter, ställningstagande. Uttrycka känslor verbalt, i skrift och i bild. 

Vilka frågor ska eleven fundera över under arbetet?

 • Hur skulle jag må om en känsla försvann?
 • Vilka känsla styr mig mest?
 • Vilken känsla skulle jag ta bort om jag var tvungen?
 • Kan olika känslor styra olika personer?
 • Kan olika känslor styra samma person?
 • Vilka händelser kan jag koppla till olika känslor?

 

Bedömning

Vad ska bedömas?

 • Lyssna aktivt
 • Motivera åsikter
 • Ställningstagande
 • Aktivt deltagande

Hur ska det bedömas?

Formativ bedömning: genom fyrahörnövning, diskussioner och sokratiskt samtal.

Hur vet vi vad eleverna redan kan?

 Eleverna får beskriva olika känslor utifrån bilder.

 

Lektionsplanering

Lektionsaktiviteter

Följande aktiviteter genomförs: 

Lektion 1: Bråka smartare- känslor. Diskutera känslor och sätta ord på känslokort. Rita och beskriva känslor.

Lektion 2: Bråka smartare- fyrahörnövning

Lektion 3: Filmvisning: Insidan ut

Lektion 4: Sokratiskt samtal

Lektion 5: TBL- delar av helheten

Lektion 6: Bråka smartare- när ska vi berätta vad vi känner?

Lärandemiljö

Lärmiljö och möblering används så här: Klassrum, tavla, par, grupp, enskilt arbete.

Följande material och tekniker används: Film, bilder, papper, penna, rita.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: