Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Parken / Vad gömmer sig där bakom?

Skapad 2019-12-05 15:34 i 223121 Förskolan Parken Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Detta är Björkenbarnens projektplan för ht 2019- vt 2020.

Innehåll

 I våra observationer har vi sett följande…..

Under våra observationer så såg vi barnen ofta gömma sig under täcken och titta fram. De har krupit ned i lådor och dykt upp glatt, lekt tittut i rutschkanan, gömt sig bakom tygstyckena och sina egna händer. Tittat fram och kikat genom olika rör och fascinerats över saker med lock.

I starten har också många av våra barn haft separationsångest och säkerligen undrat över vart sina föräldrar tagit vägen när de ej har synts till längre och om eller när de kommer tillbaka. 

 

 Utifrån det har vi kommit fram till att kommande projekt är……

 Vi resonerade först om att vi skulle ha ett projekt kallat Tittut men bestämde oss sedan för att gå in på frågan 

         Vad gömmer sig där bakom

 

 Varför ska vi arbeta med det? 

Vi vill att barnen ska våga prova på och utmana sig själva så att självkänslan stärks.

Vi vill att barnen på olika sätt ska få jobba med att människor och saker kan försvinna men också komma tillbaka.

Vi vill att barnen ska utveckla sitt språk utifrån sagor, bilder, lek och skapande.

 

 Vad vill vi att barnen ska lära sig/ ta del av? (Begrepp, material m.m)

 

Vi kommer att arbeta mycket med de begrepp som vi finner i boken "Knacka på" samt barnens egna bilder från sin presentation av sig själva. När det gäller material så kommer vi utgå från det vi ser barnen är intresserade av att experimentera med och utforska.

 

 Vad i Förskolans läroplan stödjer vi oss på? -

 

-Skapa nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

-Skapa intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

-Förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att

       förstå sin omvärld.

 

 Hur ska vi introducera projektet för barnen?

Vi ska introducera projektet genom att berätta sagan knacka på i små grupper på olika sätt.

 

Vi ska under spännande former låta barnen presentera sig själva genom att knacka på sin egna låda med flanobilder och visa upp dessa.

 

Vi ska ge föräldrarna till uppgift att ta en bild på vad pappa eller mamma gör när hen är på ”jobbet”. Samt låta barnen reflektera utifrån sin bild.

 

 Vad tar vi med oss från föregående projekt?

Att det är viktigt att vi låter saker få ta sin tid. 

 

 Vad har eleverna för förförståelse inom området?

 Flera av barnen känner till boken sedan tidigare. 

 

 Deluppföljning - Reflektion 

Följer vi planeringen? Vad ser vi?Behöver vi ändra/lägga till något i planeringen?

 

Barnen har visat nyfikenhet och intresse av att lära nytt.

Barnen har pratat mycket om de olika begrepp vi arbetat med utifrån boken etc. De har velat ha bekräftelse på att de använt rätt begrepp och velat höra samma ord flera gånger. Efterhand har de visat mer säkerhet och blivit mer intresserade av att också själva förmedla sig mer språkligt om vad de sett och upplevt. Sång- och bokintresset har också ökat.

 

 

De har också blivit mer intresserade av att också studera detaljer och se likheter/ olikheter och se samband. De har provat sig fram och visat att de ex. sett kopplingen till olika placeringar utifrån bok och verklighet. Samt visat nyfikenhet och experimentlust när det handlat om att knacka på och att öppna och stänga dörrar och burkar.

 

Barnens fokus har till en början varit mycket på dem själva och sitt görande. Men arbetet i mindre grupper har möjliggjort att barnen bättre också kunnat se och lära av andra. När bilderna på föräldrarnas jobb kom upp så blev fokus inte bara på deras egna mamma eller pappa utan också på kamraternas.

 

Att själva få gömma saker i burkar eller att själva i lekar gömma sig är fortfarande mycket intressant. Finns saker kvar eller inte. Vid intervjuerna av föräldrarnas jobb bilder så pekade några barn mot dörren och visade att de fanns där ute någonstans. När bilderna sedan satt uppe så kunde de titta på bilderna för tröst och förståelse då andra barns föräldrar kom.

 

 

När vi provat att lekt "kims lek" har de inte riktigt greppat om var saker tagit vägen eller vad som försvunnit och detta är något vi ska arbeta vidare med.

 

 

Vi tycker barnen har fått varit mycket deltaktiga i valet av aktiviteter då vi hela tiden utgått ifrån vad vi sett barnen varit intresserade av att göra. Vi kommer att fortsätta arbeta vidare med boken och utifrån den och barnen finna passande aktiviteter. Arbeta vidare i smågrupper och göra samma saker flera gånger. Vi kommer också att arbeta vidare med att tänka på både miljö och vårt förhållningsätt. Samt se till att vi får med alla delar utifrån läroplan.

 

Bakom en dörr som vi ej öppnat kan frågan hur man tar hand om sig själv och andra på bästa sätt komma upp. Bakom en annan dörr då en blomma vattnas kan kanske lite naturkunskap komma in. Att boka in ett kulturevenemang finns också med i planen. Vi får se vad barnen leder oss........

 

 

 Vi startade vårterminen med att låta barnen få öppna den röda dörren ur boken "Knacka på" och reflektera kring vad de såg.

- Röd dörr, -kaniner, - äter blad, - moroten, -stolen, äta, byxor (hundar på), - ja tvättar, - laga.

Barnen pekade på tvättmaskinen, kläderna, kaninerna och kastrullen och gav uttryck språkligt för de ord de kunde.

Därefter så tog vi fram en rödmålad låda med 4 olika konkreta föremål i som fanns på bilden och lät barnen titta på dessa. Vi ville att barnen skulle bekanta sig lite extra med dessa föremål då vi tänkt använda dem i "kims lek" vid senare tillfälle.

Barnen plockade nyfiket upp kaniner och lät kaninen efter en stund få prova att sitta på stolen liksom på bilden. Moroten låtsades de flesta barn äta på och även kaninen fick möjlighet att smaka på lite morot. Moroten lades också ned i kastrullen av flera barn. - nam nam, - stol, mata kaninen, kaninen sitter, inte god, - skuttar kaninen, - hoppe hoppe hare (börjar sjunga låten), - spela på den.

Sedan lekte kims lek med 4 föremål från bilden.

 

Fortsätta med att undersöka moroten med ägget för att kunna låta barnen utforska närmare på materialen. Vi vill även föra in möjlighet till att låta barnen lära känna riktig lera och kommer att uppmuntra dem att försöka skapa morötter av det.

 

 

 

 

 

Uppföljning och analysfrågor 

Klistra in frågorna i rutan Reflektion och Analys - bara för personalen och besvara de tillsammans i arbetslaget. Underlaget för era analyser är alla lärloggar ni skapar under den bestämda tidsperioden. 

 

Deluppföljning - Reflektion (görs vanligen en gång per termin, förslagsvis i samband med WKI)

Följer vi planeringen? Vad ser vi?

Behöver vi ändra/lägga till något i planeringen?

 

Slutanalys (görs vanligen en gång per år, ofta i samband med kvalitetsredovisningen)

Hur har vi arbetat med utbildningsplanen?

Hur blev det? Resultat

Hur har barnen varit delaktiga?

Vad har barnen lärt sig? - övergripande

Vad kan vi dra för slutsatser?

Hur tar vi tillvara resultatet och hur bidrar det till fortsatt utveckling?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: