Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva och läsa faktatexter åk 1

Skapad 2019-12-05 15:42 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Skriva och läsa faktatexter
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska
Eleverna kommer läsa och skriva olika typer av faktatexter både texter förvalda av läraren men även egen valda av eleverna själva.

Innehåll

Syfte: 

Undervisningen med att läsa och skriva faktatexter i ämnet svenska syftar till att eleverna ska känna igen strukturen för en faktatext samt att kunna skriva egna faktatexter utifrån en viss struktur. Eleverna ska även använda sig utav specifika begrepp kopplade till ämnesområdet.  

Du ska:

* Öva på att känna igen faktatexter. 

* Öva på att skriva faktatexter utifrån en given struktur. 

* Öva på att använda sig av ämnesspecifika begrepp.

* Öva på att skriva meningar enligt skrivreglerna, stor bokstav, punkt samt frågetecken.  

* Öva på att samla in fakta från olika medier. 

* Öva på att ge kamratrespons. 

* Öva på att läsa kortare faktatexter. 

 

Vi kommer att arbeta mot målen genom att: 

Läsa och lyssna på olika typer av faktatexter.

- Skriva ner fakta i form av tankekartor till att sedan skrivas in i meningar. 

- Samtala och diskutera kring olika faktatexter. 

- Samla in fakta från läromedelsböcker, faktafilmer, genomgångar mm. 

- Redovisa sina faktatexter på olika sätt, exempelvis framme vid tavlan eller med hjälp av olika multimodala hjälpmedel.   

* Samtala och arbeta kring ämnesspecifika ord och begrepp som exempelvis: föda, rubrik, ungar, klassificering mm. 

* Två stjärnor och en önskan: Både läraren men även eleverna ger varandra respons på sina faktatexter för att veta hur de ska arbeta vidare och förbättra dem ännu mer.  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: