Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2019-12-06 08:10 i Snäckbacken Förskola Dibber Sverige AB
Förskola
Hur undervisas barnen på Sjöhästen för en hållbar framtid?

Innehåll

Undervisningsplanering för Hållbar utveckling

Vad ska läras ut?  

Vikten av att plocka upp och slänga skärp på rätt ställe.Vi fortsätter med sopsamlarmonsterna Kompostina, Pappis/Wellmer och Plastis.

Varför?                                                                                                                                             

Att lära barnen varför vi städar i naturen. Varför vi sorterar material i olika kärl.

Hur ska undervisningen genomföras?
När vi går iväg på utflykt tar vi med oss tre olika påsar, kompostpåse, papper/wellpapp och plast så att barnen kan sortera direkt i rätt påse. Vi tar hjälpa av "Håll Sverige rent" och "Sopsamlarmonstrerna".

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
Vi har reflektionsveckor där vi reflekterar med barnen genom exempelvis bilder.

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?                                                                    

För hela Sjöhästens grupp.

Av vem?
Sjöhästens arbetslag

Vad är målet med undervisningen?                                            

Målet är att barnen själva tar upp skräp utan att vi har sagt till dem, då har de förstått vart skräpet ska vara.                                                   

 

_____________________________________________________________________ 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: