Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2019-12-06 08:34 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Lära oss om de olika världsreligionerna. Bland annat centrala tankar, traditioner och etik som Islam, Kristendom och Judendom har enskilt med också gemensamt.

Innehåll

Målet med undervisningen

Lära oss om de olika världsreligionerna enligt läroplanens kunskapskrav. Bland annat centrala tankar, traditioner och etik som världsreligionerna har enskilt med också gemensamt. 

 

Så här ska vi arbeta

Vi arbetar med läroboken Utkik Religion 4-6 och arbetsuppgifter utifrån den.

Vi kommer se filmklipp från studi.se och göra quiz. 

Vi kommer arbeta enskilt men även diskussion i grupp eller helklass. 

 

Det här ska bedömas

Engagemang på lektionstid.

Visad muntlig förmåga.

Läxförhör om världsreligionerna enskilt. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: