Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft åk 1

Skapad 2019-12-06 08:46 i Bälinge skola Uppsala
Mallen är framtagen av en arbetsgrupp i Lund och mallen har provats, utvärderats och reviderats under vt-11. LPP Mall 1 ska ses som ett kvalitetssäkrat förslag och en möjlighet i arbetet med planering utifrån Lgr11.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Vi kan varken se eller ta på luften, men den finns överallt runt omkring oss. Så vad är luft egentligen – vad består den av? Vad behöver vi den till?

Innehåll

Till dig som elev:

I detta arbetsområde ska du få experimentera, upptäcka, reflektera och analysera om luft och dess egenskaper.

Arbetsområdet

Luft

Mål

Du ska…

* kunna ge exempel på luftens egenskaper.

* kunna genomföra enkla undersökningar för att få veta mer om luftens egenskaper.

* kunna ställa en hypotes och förklara vad som hände och varför.

* känna till vad luften består av och varför vi behöver den.

Arbetssätt

Du ska få…

* Utföra undersökningar för att ta reda på luftens egenskaper

* Prata om vad du tror kommer hända, vad som hände och varför det hände när vi gör undersökningar

* Skapa och bygga

* Se på filmer, gestalta och diskutera kring varför luften är viktig för oss

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att…

* beskriva egenskaper hos luft.

* utföra undersökningar.

* delta i samtal kring experimenten och beskriva vad som händer och varför

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Kunskapskrav NO åk 1-3

Icke godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Ljus och ljud, vatten och luft
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
Fältstudier och undersökningar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
Jämföra resultat
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Dokumentera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: