Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Petter & hans fyra getter HT-2020

Skapad 2019-12-06 10:02 i Björktjära förskola Bollnäs
Förskola
Vi vill ha ett temaarbete som passar barn i alla åldrar då vi har stor spridning på åldrar i barngruppen. Barnen kommer få uppleva sagan genom olika uttrycksformer, Grön Flagg och utifrån läroplanens mål.

Innehåll

Nuläge

Vi har en barngrupp med stor spridning i ålder (2-6) och behöver ett tema som ger förutsättningar att passa alla åldrar. vi har valt Petter och han fyra getter då det är en bok som ger många möjligheter till utveckling när det gäller våra fokusområden Grön Flagg, digitalisering, språk.

 

 

Mål


• Vi vill ge barnen möjlighet att uppleva sagan genom olika uttrycksformer samt låta dem dramatisera och leka genom sång, musik, skapande och film.

 

• Språkövning genom boken, rimmen, tecken, återberättande dramatisering.


• Matematik (antal, ordningsföljd, talsystem, siffror)

 

Syfte

Vårt syfte med projektet är att att ge barnen en stimulerande och lärorik vardag på förskolan och detta gör vi genom att arbeta med sagan Petter och hans fyra getter utifrån läroplanens mål. 

 

Genomförande

Låta barnen möta sagan genom olika uttrycksformer. Vi kommer med att gå bildpromenader, läsa sagan, prata om boken, dramatisera, forska om getter. Vi fördjupar oss i en get i taget och dess handling i sagan.

 

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi kommer kontinuerligt följa upp och dokumentera under projektets gång. Det kommer att dokumenteras genom film, bild, anteckningar och observationer. Vi gör detta för att barnen ska få syn på sitt eget lärande. Alla i arbetslaget har ansvar för att dokumentationen utförs. Dokumentationen behövs också för att personalen ska kunna utvärdera verksamheten.

 

Ansvar

Alla på avdelningen har ansvar för projektet.

 

Uppföljning

Vi gör en kontinuerlig uppföljning under projektets gång. När vi följer upp projektet så ser vi hur vi kan gå vidare och ge barnen nya utmaningar.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: