Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vem är jag December

Skapad 2019-12-06 10:19 i Klockarebyns förskola Båstad
Förskola
Vi kommer att arbeta med traditioner i förskolan.

Innehåll

Mål:

Vi vill undervisa barnen i traditioner som vi har i förskolan. Vi kommer skriva brev till tomten och barnen kommer att berätta hur de firar jul hemma. Då tränar vi på att berätta och att lyssna. Vi sjunger luciasånger.

Vad?:

Vi ska undervisa på olika sätt och göra det inspirerande och intressant för barnen.

Hur?:

Vi har en julkalender där barnen får olika juluppdrag

Vi ska göra olika julpyssel med barnen.

Vi ska ha lucia och prata om hur barnen firar jul hemma.

Vem/vilka(aktör)?:

Pedagoger och barn

Var(ute-inne-rum-plast)?:

Vi kommer vara både inne och ute, på förskolan och i dungen.

När(tid)?:

December månad

Varför?

Vi vill visa de svenska jultraditionerna för barnen och göra dem delaktiga. Vi vill även fånga upp andra traditioner och i andra kulturer. 

Dokumentation:

Dokumentationen kommer att ske genom bild och skrift, både av oss och barnen själva. 

 

Forskningsanknytning: 

Ett barns perspektiv kan bli synligt när barnet får komma med sina egna bidrag, tankar mm. Barnets medverkan ska ge individen möjlighet att träda fram. Detta innefattar dock inte bara individen utan även kollektivet (Svenning, 2013, s. 47 & 57).  

Boken ”Vad berättas om mig?”

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: