Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik åk 7

Skapad 2019-12-06 10:23 i Slättängsskolan Kristianstad
Statistik Kap. 7
Grundskola 7 Matematik
I detta kapitel arbetar vi med statistik och hur man använder olika sätt för att visa vilket resultat en undersökning ger. Vi ska kritiskt lära oss granska tabeller och diagram bl a för att se om ett uttryck som troligtvis Mark Twain myntade, "Det finns tre sorters lögner: lögner, förbannade lögner och statistik." stämmer.

Innehåll

Statistik

Eleverna ska kunna läsa av och tolka olika typer av diagram. De ska också kunna förstå när och varför man använder vissa typer av diagram. Dessutom ska de kritiskt kunna granska diagram. Eleverna ska också förstå och räkna med medelvärde och medianvärde.

ORD ATT KUNNA:

Tabell, kolumn, tabellhuvud, rad, frekvens, frekvenstabell, stapeldiagram, stolpdiagram, vågrät axel, lodrät axel, linjediagram, cirkeldiagram, fördelning, lägesmått, medelvärde, median. Relativ frekvens, histogram, klass, klassbredd.

Syfte

I den här kursen får du lära dig:

 • om vilseledande diagram
 • vad relativ frekvens är
 • att rita cirkeldiagram
 • om histogram
 • mer om medelvärde och median

Centralt innehåll

Efter avsnittet skall eleven kunna:

 • hämta fakta ur tabeller
 • läsa av och tolka olika typer av diagram
 • rita stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram och cirkeldiagram
 • beräkna medelvärde och median
 • göra en enkel undersökning i din klass och presentera den i en tabell och i ett diagram
 • om vilseledande diagram

 • vad relativ frekvens är

 • att rita cirkeldiagram

 • om histogrammer

 • om medelvärde och median

Så här jobbar vi

 • Genomgångar
 • Samtal och diskussioner i grupp/klass
 • Eget arbete 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik - Statistik - Åk 7

Betygskriterier

F
E
C
A
Begrepp
Använder och analysera matematiska bergrepp och samband mellan begrepp.
Du har svårt att förstå och använda begreppen.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metoder/problemlösning
Kunna välja lämpliga matematiska metoder för beräkningar.
Du har svårt att hitta en metod som löser problemen.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja rätt metod.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja rätt metod.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja rätt metod.
Redovisningar
Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Din redovisning saknar flera steg och är svår att följa.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som till viss del för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: