Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 6

Skapad 2019-12-06 11:46 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik
.

Innehåll

Mål för elev

Du ska utveckla din förmåga att använda begrepp och föra resonemang.

Innehåll

Vi kommer att träna på att beräkna area och omkrets av fyrhörningar. Vidare kommer vi att lägga stort fokus på att lära oss många nya  begrepp.

Exempel på viktiga begrepp: area, omkrets, bas, höjd, längd, bredd, parallell, parallellogram, romb, parallelltrapets, diagonal, medelpunkt, diameter, radie, liksidig triangel, likbent triangel, rätvinklig triangel, spetsvinklig triangel, trubbvinklig triangel, rätblock, kub, tetraeder, kon, cylinder och klot.

Genomförande

Vi kommer att utgår från kap 3 i Matte Direkt Borgen 6a. Du kommer att delta vid genomgångar, göra övningar, räkna i boken, träna begrepp på olika sätt (analogt och digitalt) samt träna på att resonera muntligt i grupp.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper vid läxförhör, en diagnos samt vid muntliga samtal.

Elevinflytande

Under arbetet kommer du att få möjlighet att arbeta med uppgifter som är på en nivå som är lagom utmanande för dig.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bedömningen gäller matematik

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen.
Du använder oftast de ord och begrepp vi arbetar med på rätt sätt. Du använder bilder, siffror och ord för att beskriva begrepp och försöker förklara hur de hör ihop.
Du använder de ord och begrepp vi arbetar med på rätt sätt. Du använder bilder, siffror och ord för att beskriva begrepp och förklarar hur de hör ihop.
Du använder de ord och begrepp vi arbetar med på rätt sätt. Du använder både bilder, siffror och ord för att beskriva begrepp och kan på olika sätt förklara hur de hör ihop.
Resonemang
Förmågan att föra resonemang samt kvalité på slutsatser och analyser.
Du redovisar kortfattat om val av metod och försöker avgöra om resultatet är rimligt. Du följer med i samtal och försöker ge förslag till annat sätt att lösa problemet.
Du redovisar dina tankar om val av metod och försöker förklara varför resultatet är rimligt. Du är ofta aktiv vid samtal och ger förslag till annat sätt att lösa problemet.
Du redovisar tydligt dina tankar om val av metoder och kan förklara varför resultatet är rimligt. Du är aktiv vid samtal och kan ge förslag till andra sätt att lösa uppgiften så att gruppen når nya kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: