Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik kap 3

Skapad 2019-12-06 11:59 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Här läser vi om algebra och mönster

Innehåll

 

kapitel 3  

Matematikboken Y kapitel 3 (s. 108 – 159) 

” Algebra och mönster ” 

Tidsperiod: vecka 48 vecka 6 (2020) 

Syfte:  

  • Du lära dig innebörden av variabelbegreppet i algebraiska uttryck 

  • Du lär dig att teckna och tolka uttryck som beskriver vardagliga och matematiska situationer 

  • Du lära dig att föra och följa matematiska resonemang om mönsters uppbyggnad 

  • Du lär dig att upptäcka mönster i talföljder och bilder och beskriva dem med algebraiska uttryck 

  • Du lär dig att skapa egna och tolka andras mönsterpotensform 

  • Du lär dig att värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang 

  • Du lär dig att teckna och förenkla uttryck med flera räknesätt, parenteser och tal i potensform 

  • Skapa egna och tolka andras mönster 

  • Förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet 

Veckoplanering  

Vecka 48: Del B prov på tisdag, introduktion till kapitel 3, börja arbeta med avsnitt (3.1) Uttryck med variabel. uppgifter 3001 – 3032, gemensamma uppgifter  

Vecka 49: Avsnitt (3.2) Mönster. Uppgifter 3033 3056. Taluppfattning i sidan 123. Arbetsblad samt gemensamma uppgifter  

Omprov på onsdag/ torsdag ( enligt läxhjälpens planering) informeras senast på tisdag  

Vecka 50:  Avsnitt (3.3) Förenkling av uttryck. Uppgifter 3057 – 3084. (3.4) Uttryck med parenteser, uppgifter 3085 3102, betygssamtal  

Vecka 51: fortsättning av avsnitt (3.4), uppgifter 3091 3108, arbetsblad och gemensamma uppgifter 

År 2020 

Vecka 3: repetition av föregående avsnitt (3.1) – (3.4), arbetsblad samt gemensamma uppgifter  

Vecka 4: Avsnitt (3.5) Multiplikation av parenteser. Uppgifter 3109 3136, Arbetsblad och gemensamma uppgifter  

Vecka 5: Avsnitt (3.6) Uttryck med potenser. Uppgifter 3137 3160.resonera och utveckla i sidan 148, repetitionsuppgifter för kapitel 3, test 3 

Vecka 6: Diagnostest på tisdag, provet på torsdag  

 

Viktiga datum: diagnostest på tisdag vecka 6, ett skriftligt prov på torsdag vecka 6 

Läxor:  

Vecka 50 på fredag läxa 7 inlämning 

Vecka 2 på fredag läxa 8 inlämning 

Vecka 4 på fredag läxa 9 inlämning 

Vecka 6 på fredag läxa 10 inlämning  

 

Bedömningsmaterial:  

Delaktighet under lektioner 

Inlämningsuppgifter (arbetsblad, gemensamma uppgifter, läxor)  

Uppgifter i matematikboken (kapitel 3)  

Diagnostest, test samt skriftligt prov  

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: