Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Laborationsprov i ellära

Skapad 2019-12-06 12:52 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Fysik
Laborationsprov 2

Uppgifter

 • Laborationsprov i ellära

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Elektrisk energi: elektrisk laddning, fältstyrka, potential, spänning, ström och resistans.
  Fys  -
 • Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning.
  Fys  -
 • Hur modeller och teorier utgör förenklingar av verkligheten och kan förändras över tid.
  Fys  -
 • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
  Fys  -
 • Avgränsning och studier av problem med hjälp av fysikaliska resonemang och matematisk modellering innefattande linjära ekvationer, potens- och exponentialekvationer, funktioner och grafer samt trigonometri och vektorer.
  Fys  -
 • Planering och genomförande av experimentella undersökningar och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.
  Fys  -
 • Bearbetning och utvärdering av data och resultat med hjälp av analys av grafer, enhetsanalys och storleksuppskattningar.
  Fys  -
 • Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.
  Fys  -
 • Ställningstaganden i samhällsfrågor utifån fysikaliska förklaringsmodeller, till exempel frågor om hållbar utveckling.
  Fys  -

Matriser

Fys
Laborationsprov i ellära

Rubrik 1

 • Fys  -   Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning.
 • Fys  -   Hur modeller och teorier utgör förenklingar av verkligheten och kan förändras över tid.
 • Fys  -   Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
 • Fys  -   Avgränsning och studier av problem med hjälp av fysikaliska resonemang och matematisk modellering innefattande linjära ekvationer, potens- och exponentialekvationer, funktioner och grafer samt trigonometri och vektorer.
 • Fys  -   Planering och genomförande av experimentella undersökningar och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.
 • Fys  -   Bearbetning och utvärdering av data och resultat med hjälp av analys av grafer, enhetsanalys och storleksuppskattningar.
 • Fys  -   Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.
 • Fys  -   Ställningstaganden i samhällsfrågor utifån fysikaliska förklaringsmodeller, till exempel frågor om hållbar utveckling.
E
C
A
Aspekt (B)
Kunskaper om fysikens begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas.
-
-
-
Aspekt (P)
Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.
-
Aspekt (Ex nivå 1)
Förmåga att planera, genomföra och redovisa experiment.
Aspekt (Ex nivå 2)
Förmåga att tolka och redovisa experiment och observationer samt förmåga att hantera material och utrustning.
-
Aspekt (I)
Kunskaper om fysikens betydelse för individ och samhälle.
-
-
-
Aspekt (K)
Förmåga att använda kunskaper i fysik för att kommunicera samt för att granska och använda information.
-
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: