Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Omsorg, utveckling och lärande Nyponet

Skapad 2019-12-06 13:23 i Diamanten Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola

Innehåll

 

 

Vad ska läras ut?

Vi ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla och välbefinnande. 

Stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla.

Få utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera

 

Varför?

Att barnen ska känna en tillfredställelse, glädje i att göra framsteg och övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen.

 

 

Hur ska undervisningen genomföras?

Se planeringar:

Räkne-Reza

Krea-Tiva

Alfa-Beta

Rör-Else

Lek-Levi

Plask och lek

Lärplattan

Ute-Ugo

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?

Vid dagens slut göras en genomgång om hur dagen har varit och gå igenom vad som var bra och mindre bra och komma på lösningar om det behövs.

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

För hela barngruppen utifrån deras egna behov och förutsättningar.

 

Av vem?

Vi genomför den tillsammans med oss pedagoger och barnen.

 

 

Vad är målet med undervisningen?

Att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker

Få en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila

få förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: