Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskola & Hem avd Anemonen

Skapad 2019-12-06 13:42 i Regnbågen Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi vill skapa ett gott samarbete mellan förskola och hem. Vi arbetar för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan. Vi vill ge föräldrarna möjlighet till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen och att de kan vara delaktiga i utvärderingen av verksamheten.

Innehåll

1. Undervisningsplanering 

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering).    

 • Förskollärare ansvarar för att utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de nationella målen.

 • Vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktig i utvärdering  av utbildningen (genom Unikum).

 • Varför? (Syfte med undervisningen) 

 • På Unikum får vårdnadshavaren möjlighet till att få inblick i verksamheten, vad vi gör och varför. Vårdnadshavaren har tillgång till att följa barnens lärprocesser. Vi pedagoger strävar efter att ha en god samarbete med alla vårdnadshavare och göra dem delaktiga i verksamheten.

 • Barnet får möjlighet under inskolningen att lär känna förskola miljön med vårdnadshavaren för att känna sig trygg samt får ta del av det dagliga verksamheten.  

 • Vi har föräldramöte en gång per termin, drop-in fika en gång per termin, framåtsyftandesamtal och uppföljningssamtal en gång per termin där vårdnadshavare har möjlighet att vara delaktig i verksamheten.                

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?) 

 • För att kunna stimulera barnens utveckling på bästa möjliga förutsättningar ska vi samarbeta förtroendefullt och nära sätt med hemmet.     

 • Den dagliga kontakten vid hämtning och lämning uppmuntrar vi vårdnadshavarna att vara delaktiga i förskolans verksamhet samt att få in föräldraenkäten som skickas ut en gång per år. Med detta enkät får vi möjligheten att ta del av vårdnadshavarnas åsikter om verksamheten. 

 • Hur ska reflektion tillsammans med vårdnadshavare organiseras?

 • Introduktionsamtal
 • Framåtsyftandesamtal
 • Uppföljningssamtal
 •  Föräldramöte                                                        
 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera  

 • Alla i arbetslaget ansvarar för att utveckla samarbetet mellan förskolan och hemmet.

 • Arbetet i barngruppen dokumenteras i Unikum och som väggdokumentation av alla pedagoger där vårdnadshavare kan följa och delta av det enskilda barnets lärprocess samt av verksamheten.                                

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara).

 • Målet är:

 • Att ha strukturerade inskolningar och bemöta barnens individuella behov samt vårdnadshavarens önskemål utifrån de möjligheter vi har på verksamheten.

 • Vårdnadshavare uppdateras och informeras genom Unikum om barnets utveckling samt om verksamheten. 
 • Efter inskolningen erbjuder vi ett introduktionssamtal där vårdnadshavare få möjlighet till att framföra sina upplevelser och åsikter. 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de nationella målen, och
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: