Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden 2019/2020

Skapad 2019-12-06 15:09 i Backebo Dibber Sverige AB
I grovplaneringen definieras hur den övergripande verksamheten ska läggas upp. Där ska rutiner och gemensamma regler utformas och en övergripande strategi tas fram för hur den pedagogiska planeringen kopplas till förskolans läroplansområden.
Förskola
Denna planering berör Backebos arbete med Normer och värden i verksamheten.

Innehåll

MÅL  

"Det finns en gemensam syn på förskolans värdegrund bland personalen och som följs av medarbetarna." (Helianthus Affärsplan 2016-2017)

På Backebo ska vi pedagoger arbeta utifrån en positiv barnsyn och ett förhållningssätt som sätter barnets perspektiv i fokus. På Backebo har vi en gemensam värdegrund, där alla barn har ett lika värde.

METOD

 • vi sätter barnet och hens lärande i centrum
 • vi anpassar oss efter barnets behov
 • vi ger alla barn lika möjlighet till utveckling
 • alla barn är lika mycket värda och äger alla olika styrkor som skall lyftas fram lika mycket
 • vi uppmärksammar alla barn varje dag
 • vi ger tid och möjlighet för barnen att utvecklas och lära sig nya saker
 • vi vill att alla barn ska känna sig trygga och respekterade hos oss
 • vi ger alla barn rätt till ett språk, ex. kroppsspråk, bilder, tecken m.m.
 • vi pedagoger diskuterar barnsyn under terminen, för att lyfta frågan när ny personal tillkommer
 • vi på Backebo har skrivit på Förskolebrevet och arbetar med integrationsövningar fyra fasta tider om året

 

DOKUMENTATION

Arbetet i barngruppen dokumenteras av pedagogerna tillsammans med barnen genom olika kreationer, foto, video, textinsamling. Dokumentation sker även på Unikum, samt genom barnens lärloggar utifrån vilket lärande som har utvecklats under processens gång.

 

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Arbetet utvärderas i smågrupper tillsammans med barnen, samt tillsammans med kollegor på PU-tid, reflektionstid och APK. Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: