Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande 2019/2020

Skapad 2019-12-06 15:10 i Backebo Dibber Sverige AB
I grovplaneringen definieras hur den övergripande verksamheten ska läggas upp. Där ska rutiner och gemensamma regler utformas och en övergripande strategi tas fram för hur den pedagogiska planeringen kopplas till förskolans läroplansområden.
Förskola
Denna planering berör Backebos arbete med barns inflytande i verksamheten.

Innehåll

MÅL

"Barnens behov och intressen lägger grunden för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten." (Helianthus Affärsplan 2016-2017)

Barnen ska känna att de har möjlighet att påverka sin vardag på förskolan och utveckla sin förmåga att handla demokratiskt i olika situationer.

METOD-GENOMFÖRANDE

För att barnen ska kunna känna delaktighet i det dagliga sammanhanget, krävs det att vi pedagoger lyssnar på det enskilda barnet genom att:

 • barnen uppmuntras att på olika sätt bli mer självständiga i sina val av aktiviteter, material och lek
 • använda STOPP-handen och STOPP-kort, som ett verktyg för barnen och oss själva. STOPP-handen och STOPP-kortet visar tydligt för barnen och de vuxna vad som inte känns okej för hen
 • vi arbetar med bilder för att tydliggöra aktiviteter och handlande
 • vi upplyser barnen om konsekvenserna av sitt handlande i olika situationer
 • vi bekräftar barnets känslor
 • vi pedagoger lyssnar på barnets åsikter, tankar, behov och intressen, samt utformar verksamheten och miljön efter det
 • vi pedagoger ger barnen möjligheten och verktygen att påverka sin situation och förskolans verksamhet

DOKUMENTATION

Arbetet i barngruppen dokumenteras av pedagogerna tillsammans med barnen genom olika kreationer, foto, video, textinsamling. Dokumentation sker även på Unikum, samt genom barnens lärloggar utifrån vilket lärande som har utvecklats under processens gång.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Arbetet utvärderas i smågrupper tillsammans med barnen, samt tillsammans med kollegor på PU-tid, reflektionstid och APK. Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: