Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

språk och kommunikation-berättande

Skapad 2019-12-06 16:29 i Ströms slott förskola Naturmontessori Väst AB
Förskola
berättande i olika former.

Innehåll

Vi vill jobba med olika former av berättande. I samlingen och i våra mindre grupper samt vid tillfällen då vi sitter ner tillsammans och tillfälle för kommunikation finns tex vid våra måltider.

Fiktion i form av sagor. Vi föregår med exempel genom att starta sagoberättandet så som sagor gör med "det var en gång" samt ett tydligt slut med orden "snipp, snapp, snut nu var sagan slut" visa på hur man med hjälp av rösten kan skilja mellan berättande av verklighet och fiktion.

Samt ett berättande om en verklighet. Förutom upplevda händelser också berätta om ett bestämt ämne, träna på att följa en röd tråd genom berättelsen samt att träna på att fokusera på vad i berättelsen som är väsentligt och vad som inte är.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: