👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lampa i egen design, en lysande idé

Skapad 2019-12-07 11:52 i Regnbågsskolan Gullspång
fritt skapande med målet att få pröva en elkoppling
Grundskola 8 Slöjd
Vi gör en armatur och en elkoppling.

Du kommer under detta arbetsområde få lära dig svarva, mäta och följa instruktioner och koppla el.

För att kunna göra en lampa.

Vi kommer att ha genomgångar i grupp och ni har tillgång till instruktionsfilm. individuellt arbete med armaturen.

Innehåll

Syftet med undervisningen

Du ska titta på instruktionspresentation på teams.

 

Du dokumenterar ditt arbete, tekniker och verktyg som använts varje lektion för att slutligen kunna redovisa ditt arbete.

 • Redovisningen gör du digitalt, följande punkter ska finnas med. 
 • Vad har du gjort?

 • Hur har du planerat ditt arbete?  

 • Vilket, vilka material  har du använt dig av?

 • Vilka verktyg, maskiner har du använt?

 • Vilka tekniker  har du använt dig av?

 • Vilka problem har uppstått?

 • Hur har du löst dom?

 • I redovisningen ska du även ha med lite fakta om vad lampor och ström/el har använts till genom tiderna.
 • Bilder som visar hur lampan ser ut. gärna med en närbild på det du är speciellt nöjd med och det största misstaget med en motivering till varför det blev så.

 

 

 

Uppgifter

 • Utvärdering Lampa

 • Utvärdering Lampa

 • Utvärdering Lampa

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl

Matriser

Sl
Matris för bedömning av kunskapskrav år 7-9 rönnbyskolan

E
C
A
Formge och framställa slöjdföremål i olika material
På ett enkelt och delvis genomarbetat sätt utifrån instruktioner.
utvecklat och relativt väl i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
välutvecklat och väl i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner
På ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
På ett säkert och ändamålsenligt sätt.
På ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och
Ger enkla motiveringar till sina val.
Ger utvecklade motiveringar till sina val.
Ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Eleven kan i slöjdarbetet
Bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Dessutom kan eleven
Pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Under arbetsprocessen
Bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan ge
enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då
enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.