Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SingMa kapitel 6 och 8

Skapad 2019-12-07 21:37 i Centralskolan Kristianstad
Grundskola F
Under två veckor ska vi arbeta med massa och statistik.

Innehåll

Pedagogisk planering kapitel 6 och 8 Singma 2 B

Under två veckor kommer vi arbeta med massa och statistik.

 

Skolan ska utveckla dina kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. 

Undervisningen ska utveckla ditt intresse för matematik och tilltro till din förmåga att använda matematik i olika sammanhang. 

Skolan ska ge dig förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och deras användbarhet.

 

 MÅL

  • Känna till måttenheterna gram och kilo

  • Mäta massa i gram och kilo

  • Jämföra massa

  • Läsa av tabeller och diagram

  • Jämföra resultat i diagram och tabeller

  • Skapa egen tabell och eget diagram.

 

Hur vi ska arbeta:

Vi kommer utgå från materialet Singma. Genom genomgångar, eget arbete, stationer, konkret material och repetition kommer du möta de nya kunskaperna och bli stimulerad till ökad kunskap. Du kommer få tydliga exempel på hur ditt arbete ska se ut som du lätt kan följa.

 

Du behöver lyssna, träna och prata om din upplevelse och dina tankar.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: