Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet

Skapad 2019-12-08 10:01 i Hallsta skola Norrtälje
Grundskola 7 Fysik
Du kanske nyligen har varit med om en storm som orsakat strömavbrott? Då vet du att vårt samhälle uppbyggt och beroende av elektricitet. Vi kan inte se elektriciteten, men den gör så att vi kan laga mat, betala räkningar, prata i mobiltelefon, använda datorer och mycket mer. I det här arbetsområdet får du lära dig grunderna och få förståelse om elektriciteten.

Innehåll

Tidsperiod

v.45-3

Vad ska jag lära mig? Du ska…

 • Veta vad en atom består av
 • Förstå vad elektricitet är
 • Veta vad spänning och ström är 
 • Veta vad man gör med gamla batterier och elektriska apparater
 • Veta något om statisk elektricitet
 • Veta hur ett el-säkert hem ska vara utrustat
 • Kunna seriekoppla och parallellkoppla
 • Kunna arbeta med kopplingsscheman
 • Veta varför vi bör vara försiktiga när vi handskas med elektriska apparater

 

Begrepp:

Elektrisk ström, batteri, galvaniskt element, elektroner, plus- och minuspol, spänning, volt, seriekoppling, parallellkoppling, statisk elektricitet, plus- och minusladdning, ledare, isolator, ampere, likström, växelström, resistans, motstånd, ohm, kortslutning, säkring, jodfelsbrytare

 

Hur ska jag visa det? 

 • Deltagande på lektion 
 • Laborationer och undersökningar
 • PROV v.3 (Tisdag)

Bedömningen sker i matrisen nedan.

   

Hur kan vi arbeta för att komma dit? 

 • Genomgångar & filmer
 • Använda El-lådor för att koppla
 • Svara på frågor i boken

Uppgifter

 • PP - Elektricitet

 • PP - Elektricitet

 • Prov Elektricitet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Elektricitet

Fysiken begrepp, modeller och teorier

 • Fy   använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Ej ännu godkänd nivå
E
C
A
Begrepp
Användning av begrepp inom elektricitet
Du har grundläggande kunskaper om elektricitet och visar det genom att kunna använda och beskriva vissa begrepp inom området.
Du har goda kunskaper om elektricitet och visar det genom att kunna använda och beskriva minst hälften av begreppen inom området.
Du har mycket goda kunskaper om elektricitet och visar det genom att kunna använda och beskriva de flesta begreppen inom området.
Resonemang
Föra resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och visar då på enkelt identifierbara samband.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Naturvetenskapliga upptäckter
Ge exempel på hur upptäckter av elektricitet har för betydelse för vårt samhälle idag
Du kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Undersökningar i fysik

 • Fy   genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
Ej ännu godkänd nivå
E
C
A
Undersökningar & säkerhet
Du kan genomföra undersökningarna och använda utrustning på...
ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
ett säkert och ändamålsenligt sätt.
ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentation
Du kan dokumentera undersökningarna genom att...
rita och förstå enkla kopplingsscheman
rita och förstå utvecklade kopplingsscheman
rita och förstå välutvecklade kopplingsscheman
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: