Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektrokemi, Åk 9

Skapad 2019-12-08 10:12 i Hallsta skola Norrtälje
Elektrokemi
Grundskola 9 Kemi
Elektrokemi är den del av den fysikaliska kemin som beskriver samspelet mellan elektricitet och kemiska föreningar. Elektrokemin studerar hur kemiska reaktioner kan ge upphov till elektrisk spänning och omvänt hur elektrisk spänning kan ge upphov till en kemisk reaktion i en elektrokemisk cell. Omvandlingen av energi från kemisk form till elektrisk form och motsatt är det centrala i tillämpad elektrokemi. Det finns två typer av elektrokemiska celler, dessa är galvanisk cell och elektrolytisk cell. En galvanisk cell är en cell som genererar elektrisk spänning när cellen undergår en kemisk reaktion. En elektrolytisk cell är en cell som undergår kemisk reaktion när elektrisk spänning tillförs. Elektrolys och korrosion är exempel på viktiga processer som elektrokemin behandlar. Grundprincipen i elektrokemi bygger på spänningsförhållandet mellan två ämnen och deras förmåga att reagera med varandra. Ju längre metallerna i ett galvaniskt element är ifrån varandra i elektrokemiska spänningsserien, desto starkare elektricitet går att utvinna. Elektrokemins teorier och elektrokemiska metoder har praktisk tillämpning inom teknik och industri på många sätt. Upptäckten och förståelse för elektrokemiska reaktioner har bland annat bidragit till utvecklade av bränsleceller och batterier och förståelsen för metallers förhållande till varandra vid elektrolys och korrosion

Innehåll

Tidsperiod

vecka 45 - 51

 

Förmågor

 • Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Genomföra systematiska undersökningar i kemi,
 • Ke
  Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Övergripande mål och riktlinjer

 • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
 • Tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö

Vad ska jag lära mig?

  • Elektrokemi

 

         Vad ska jag  kunna och visa ? 

 

 • Oädla och ädla metaller.

 • Spänningsserien visar metallers ädelhet.

 • Elektronernas rörelse mellan oädla metaller och ädla metaller.

 • Batterier och galvaniska element.

 • Galvaniska korrosion och offeranoder.

 • Elektrolys

 • Galvanisering och Eloxering.

 

 

       Hur kan vi arbeta för att komma dit? 

 • Arbetsformer: Inläsning av fakta i ”Titano Kemi” sidan 268 - 282, genomgångar och föra anteckningar, film om elektrokemi med begreppskartor och frågor samt praktiska uppgifter.

 

       Utvärdering och bedömning:

       Formativ:

·                      Diskussioner, reflektioner, aktiviteter i grupp och individuellt.

·                     Begrepp, kommunikation och analysförmåga.

      Summativ:

      Genom diagnoser och prov.

Uppgifter

 • Elektrolys

 • Ädla och o ädla metaller

 • Galvaniska element

 • Batterier

Matriser

Ke
MA/NO+TK

Ämne/område

Fakta innehåll Analys Förståelse
E
C
A
Fakta
grundläggande kunskaper
goda kunskaper
mycket goda kunskaper
Analys
beskriver och kan ge exempel
förklara och visa på samband
förklarar, visar på samband och generaliserar
Förståelse
för enkla resonemang
för utvecklade resonemang
för välutvecklade resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: