Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO Korpp och hälsa.

Skapad 2019-12-08 10:44 i Sollebrunns skola Alingsås
Maria Gustafsson
Grundskola 2 – 3 Svenska NO (år 1-3)
Vad behöver vi för att må bra? Vi blir medvetna om att vi påverkas av stress och hur kan vi minska stress. I detta sannanhang blir vi också medvetna om vikten av sömn, vila, motion, hygien, mat och sociala relationer för att må bra.

Innehåll

Arbetsområde:

Vi  utgår från rubriken kropp och hälsa som återfinns i det centrala innehållet för NO åk 1-3.

Eleverna får lära sig mer om våra sinnen och vad de förmedlar till oss (hur vi varseblir vad som händer i vår omgivning). Eleverna ska få möjlighet att förstå hur stress påverkar oss och hur vi kan minsak stressen skador, så vi hittar en sund balans. Eleverna får i detta sammanhang öka sin förståelse kring vikten av sömn, vila, motion, hygien, mat och sociala relationer för att må bra.

Konkreta mål:

Under 6-8 veckor kommer du att få lära dig om våra sinnen och vad de hjälper oss med. Att de hjälper oss att förstå vad som händer runt omkring oss och att vi kan undvika det som är farligt för oss samt ta tillvara på det som är bra för oss. Vi jämför stenåldersmänniskans stress (som räddade livet på dem) och vi - den moderna människans stress (som är skadligt för oss).  Efter dessa lektioner förstå du hur du kan göra för att minska din egen stressnivå. 

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • åtrge våra sex sinnen och vad det berättar för oss
 • ge några exempel på vad som kan stressa oss
 • ge några exempel på hur vi kan göra för att minska stressen

Undervisning:

I den första lektionen introduserar jag eleverna i ämnet om våra sinnen, varför vi har sinnen/vad de hjälper oss med. Mycket av det våra sinnen förmedlar till oss - dagens människor - gör oss stressade. Därför lär vi oss mer om stress: Vi att tar upp vad som händer i med oss vid stress av olika slag, både når vi var stenåldersmänniskor och i dag. Vi pratar om hur vi själva kan motverka dagens stress. Utifrån stress-temat tar vi upp betydelsen av god sömn och vila, planera och göra det viktigaset av dagens sysslor, äta bra mat, motion och röra på sig, goda sociala relationer, att ha roligt mm. Vi kommer också att titta på hygienens betydelse för att må bra. Vi har många helklass diskussioner, ser få fakta filmer och skriver ner fakta samt ritar bilder i NO-skrivboken. Vi gör också några minder experiment och tester, bla på våra sinnen och massage (vila, relationer). Vi sammanfattar och utvärderar med ett test i pappersform, och en undersökning med hjälp av kahoot. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: