Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värsta språket

Skapad 2019-12-08 11:14 i Förslövs skola F-9 Båstad
Planering där vi lär oss om språkets ursprung, särdrag och historia. Vi tränar på att resonera och jämföra svenskan med närliggande språk och gör en muntlig slutuppgift kring detta.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Alla ord vi använder har ett ursprung. De är lånade, påhittade eller ärvda. Språket är levande och ändras hela tiden. Vilka ord är modeord idag? Vilka ord var det för hundra år sedan? Vad är det som gör att vårt språk hela tiden förändras? De här frågorna kommer vi besvara i arbetsområdet Värsta språket. Du ska få läsa om hur svenska språket har sett ut genom tider, varifrån vi får våra ord och hur svenskan är släkt med våra grannspråk. Du kommer också få delta i en talkshow/film om språk; våra dialekter, ungdomsspråk, svordomar och slang.

Innehåll

 

Konkretisering av målen

 

 

-När du förbereder och framför en talkshow eller film i grupp visar du att du kan presentera information muntligt med anpassning till syfte och mottagare. 

-När du skriver referat med egna ord visar du din förmåga att skriva olika slags texter med anpassning till språkliga normer och textens typ. 

-När du läser sakprosatexter visar du din förståelse genom att använda informationen i referat och i dina resonemang om olika slags språk och språkets historia / ursprung. 

-När du läser sakprosatexter visar du din förståelse genom att sammanfatta texternas innehåll samt svara på frågor på raderna, mellan raderna och bortom raderna. 

-När du resonerar om språkets ursprung och historia (muntligt eller skriftligt) visar du att du kan se hur olika händelser genom historien har påverkat vårt språk, hur svenskan är släkt med andra europeiska språk samt att du kan se vad som påverkar svenskan idag.

-När vi lär oss om norska och danska visar du att du kan beskriva skillnader och likheter mellan svenska och våra grannspråk.

 

Undervisning

 

-Vi läser och diskuterar kring människan och språket, t ex kring hur språk förändras, olika slags språkbruk och grupper. 

-Vi förbereder talkshows i grupper om dialekter, manligt/kvinnligt språk, ungdomsspråk samt svordomar och slang.

-Vi ser avsnitt av språkserien Värsta språket, läser sakprosatexter och har genomgångar för att lära oss om hur språk förändras samt språkets ursprung och historia.

-Vi tränar på att läsa och förstå sakprosatexter genom att anteckna nyckelord, sammanfatta och resonera utifrån texterna. 

-Vi lär oss om våra grannspråk samt diskuterar vilka likheter och skillnader som finns mellan språken. 

-Vi skriver referat (sammanfattningar) av sakprosatexter. 

-Vi genomför en slutuppgift där du väljer att muntligt eller skriftligt resonera om språkets ursprung och historia. 

 

 

 

Bedömning

-Din förmåga att förbereda och genomföra muntliga framställningar. (matris)

-Din förmåga att skriva referat med anpassning till texttyp och språkliga normer samt bearbeta dina texter (kommentar). 

-Din förmåga att läsa sakprosa genom att sammanfatta det viktiga och resonera med stöd av fakta i texten (kommentar).

-Din förmåga att föra underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag. (Kunskapskravens matris)

-Din förmåga att jämföra svenskan med närliggande språk genom att beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader mellan språken.(Kunskapskravens matris)

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    Sv
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
    Sv
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
    Sv

Matriser

Sv
Värsta språket

Språkhistoria

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och svenska språkets historia, ursprung och särdrag.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag.
Jämföra svenska med närliggande språk
Du kan jämföra svenska med närliggande språk genom att beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

Sv
Förbereda och framföra en muntlig text

Förbereda och genomföra muntlig framställning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kommunikation
Din text är till stora delar begriplig för lyssnarna. Din text är uppbyggd så att man i stort sett kan ta till sig och förstå innehållet. Du strävar efter att titta upp och tala tydligt.
Din text är begriplig för lyssnarna eftersom texten är uppbyggd så att man tar till sig och förstår innehållet. Du visar viss an passning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Din text står på egna ben och kommunicerar väl med lyssnarna. Du visar relativt god anpassning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och presentera dina tankar på ett intresseväckande sätt eller engagerat sätt
Din text står på egna ben och kommunicerar mycket väl med lyssnaren. Du visar god anpassning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och presentera det du vill säga på ett intresseväckande och engagerat sätt.
Språk
Du använder ett i huvudsak fungerande språk för mottagarna ex. ordval
Du använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagaren ex. ordval
Du använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna tex. ordval.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: