Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diskrimineringsgrunderna

Skapad 2019-12-08 11:27 i Oxledsskolan Partille
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Tillsammans ska vi försöka reda ut vad de olika diskrimineringsgrunderna innebär.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Under läsåret kommer vi lära oss mer om diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder. 

 

Hur?

Vi kommer:

- titta på film.

- diskutera

- läsa högt ur normbrytande berättelser.

- olika övningar med syfte att förstå ex. en funktionsvariation som nedsatt syn bättre.

- skapande av bilder.

 

Bedömning?

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- aktivt delta på lektionerna

- aktivt delta i diskussioner i helklass, mindre grupp och i par

- aktivt delta i de olika arbetsuppgifterna

- reflektera kring de olika diskrimineringsgrunderna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: