Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

December , vecka 50

Skapad 2019-12-08 11:57 i Sörgården förskola Falköping
Förskola
Vi upplever December månad. Vad ser vi i naturen, i affären, på stan, på tvn, i förskolan ? Vi samtalar om detta,hittar ord, begrepp och tecken för det som är mest aktuellt och skapar med (förhoppningsvis) snö, saltdeg och pepparkaksdeg.

Innehåll

Vad:

Liten kommer på besök till samlingen!

Finns det snö kommer Liten med snö!

Det blir ett paket till barnen med pepparkaksdeg och ett paket med saltdeg som de ska få använda.

Under dagarna plockar vi in sång och musik som är aktuella i december

Hur:

Liten är aktiv på samlingarna måndag och tisdag och är en del av aktiviteterna under övrig tid.

Finns det snö tar vi in mycket snö i den blå baljan.

Barnen får öppna paketen och därefter delar vi upp oss i smågrupper och skapar.

Sång och musik i rörelserummet på fm efter barnens intresse  samt efter lunch och vid fruktstund

På torsdagspromenaden tittar vi tex på naturen , ev snö/vattenpölar, vad som finns på ica supermarket som är speciellt just nu

Varför:

Barnen ska få en möjlighet att förstå vad som händer i naturen och träna begrepp och ord  som snö, vatten kall, varm på svenska men också så långt det är möjligt på modersmålet. Få möjlighet till samspel, att mötas över naturmaterial. Få upplevelser om vad som händer när snö smälter. Hur snö känns och smakar.Hur den kan användas på olika sätt.

Barnen får också möjlighet till kunskap och upplevelser av december på förskolan genom  (nya) Ord och begrepp, sinnen, sång, musik och skapande  med nytt material.

Måndag:

projektdag - Liten kommer med paket. Baka och trycka händer efter intresse och förmåga

Tisdag:

projektdag.-baka och trycka händer

Onsdag: 

Fri lek- fånga barnens intresse i smågrupper 

Torsdag: 

Promenad

Fredag:

Reflektion tillsammans med barnen 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
 • inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: