Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi åk 6 - Frida

Skapad 2019-12-08 12:34 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Samhällskunskap
Ekonomi handlar om pengar. Det kan handla om ekonomin för en person, för en familj/hushåll eller för ett helt land. Ekonomi handlar om hur man tjänar pengar, var de kommer ifrån, och vad pengarna används till.

Innehåll

Syfte

 

Du ska få mer koll på ekonomi, både landets men även samhällets och familjens (hushållets) privatekonomi. Vilka inkomster finns? Vad används pengarna till? Hur påverkas du av att ha ett arbete/vara arbetslös. Om man har kunskap om pengar och dess värde gör man förhoppningsvis kloka ekonomiska val i framtiden.

 

Innehåll

 

Det här ska jag kunna:

 

 • Du ska förstå hur ekonomin för ett hushåll fungerar.
 • Du ska förstå i stora drag hur samhällets ekonomi fungerar.
 • Du ska förstå och kunna använda grundläggande ekonomiska begrepp, t.ex. inkomst och utgift.
 • Du ska förstå varför pengar är viktiga.
 • Du ska veta vad det ekonomiska kretsloppet är.
 • Du ska förstå hur vår konsumtion påverkar vår gemensamma miljö.
 • Du ska kunna förklara vad du själv tycker i ekonomiska frågor.

 

Så här ska vi arbeta:

 

 • Arbete utifrån läroboken "Samhällskunskap 4-6" från PULS, Natur och kultur s.36-45
 • Diskussion i helklass, i mindre grupper eller i par samt skriva/träna på fakta tillsammans
 • Enskilt arbete
 • Titta på serien "Här kommer kungen" på ur.se
 • Skriftliga bedömningsuppgifter

 

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Förklara hur hushållets och samhällets ekonomi fungerar
 • Förklara hur familjen påverkar samhällets ekonomi
 • Förklara hur samhället påverkar familjens ekonomi
 • Reflektera kring hur dina val/inköp kan påverka t.ex. miljön
 • Förklara vad du tycker i ekonomiska frågor
 • Använda begrepp som tillhör området ekonomi och arbete

Matriser

Sh
Ekonomi

E
C
A
Kunskaper om ekonomiska strukturer
Du visar hur väl du förstått hur ett hushålls ekonomi fungerar.
 • Sh  E 6
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
 • Sh  A 6
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer (såsom t ex hushåll, kommun, stat).
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer (såsom t ex hushåll, kommun, stat).
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer (såsom t ex hushåll, kommun, stat).
Samhällsfrågor och egna värderingar
Du visar hur väl du kan förklara vad du tycker och tänker utifrån frågor om ekonomi, t ex vad som är rättvist.
 • Sh  E 6
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
 • Sh  A 6
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Använda begrepp
Du visar hur förtrogen du är med de begrepp som hör till arbetsområdet.
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Har grundläggande kunskaper om centrala ord och begrepp samt använder dessa på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper om centrala ord och begrepp samt använder dessa på ett väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper om centrala ord och begrepp samt använder dessa på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: