Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En resa på livets väg - Svenska

Skapad 2019-12-08 13:57 i Uppsävjaskolan Uppsala
Mall för Pedagogisk planering lå 19/20
Grundskola 4 Svenska
Temaarbeten med utgångspunkt i läroplanens värdegrund, som hela verksamheten vilar på.

Innehåll

Syfte

Tillsammans ansvarar vi för att skapa en trygg skolmiljö för alla. Temaarbetena ger viktig kunskap om livet - för framtiden. Livskunskap handlar om hälsa för både kropp och själ och det handlar om relationer; hur vi är mot varandra och hur vi behandlar oss själva.

Innehåll

Vi läser böckerna "Rekordskolan" gemensamt och reflekterar kring innehållet i bokserien.

Eleverna får ta del av olika förutsättningar barn i andra länder växer upp med. Vi läser och analyserar innebörden av barnkonventionen. 

I november uppmärksammar vi FN:s officiella dag, "Världstoalettdagen", genom att ta del av information från WaterAid som släppt rapporten ”The hidden world of sanitation workers” som belyser sanitetsarbetares situation. Där får vi bl a lära oss att det är fler människor på vår jord som har tillgång till en mobiltelefon än antalet människor som har tillgång till en toalett.

Tema "Flykt" är ett skolövergripande arbetsområde under barnboksveckan. I åk 4 börjar vi med att ta del av SVT:s digitala presentation av olika flyktingströmmar världen över. Vi läser en fiktiv berättelse som bygger på att det är krig i Norden. Diskussioner kring konsekvenser av krig och hur det påverkar människor och samhälle. Vi avslutar med att gemensamt läsa den tecknade serien "Sanam, vi ska ses igen" som handlar om hur han flyr från Afghanistan till Sverige.

Hela klassen får delta i ett spel, "I stormens öga", som är utarbetat av Unicef med utgångspunkt att tydliggöra ett demokratiskt handlingsförfarande. Spelet är interaktivt och spelarna arbetar först i grupper där de ställs inför olika valsituationer. Vid dessa valsituationer får eleverna ta del av relevanta "nulägesrapporter" om vardagssituationer för barn världen över. Så småningom tilldelas de i spelet också individuella arbetsuppgifter som påverkar hurdana konsekvenserna av deras olika val utfaller. 

 

Hur du får visa vad du kan:

Du deltar aktivt under de olika aktiviteterna.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
  Gr lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: