Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vramsån

Skapad 2019-12-08 16:12 i Slättängsskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Biologi
Vi ska undersöka vilka djur och växter som finns i och kring Vramsån för att kunna dra en slutsats hur Vramsån mår.

Matriser

Bi
Vramsån

Vramsån

OK
Bra
Bäst
Slutsats
Enkel slutsats Du skriver en slutsats med en mycket kortfattad beskrivning av hur du kom fram till slutsatsen.
Utvecklad slutsats Du skriver en slutsats och beskriver hur du kom fram till den slutsatsen.
Välutvecklad slutsats Du skriver en slutsats och beskriver hur du kom fram till den slutsatsen på ett noggrant sätt.
Undersökningens kvalitet
Enkla resonemang kring resultatens rimlighet Bidrar till att ge förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet Ger förslag på hur undersökningen kan förbättras och beskriver hur det påverkar resultatets pålitlighet.
Välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i jämförelse med möjliga felkällor Ger förslag på hur undersökningen kan förbättras och beskriver hur det påverkar resultatets pålitlighet samt nämner nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Redovisningen som helhet
Du gör en enkel rapport där du kortfattat svarar på stödfrågorna.
Du gör en utvecklad rapport som går att läsa och förstå utan att ha tillgång till stödfrågorna. Beskrivningarna är i ett led ur flera perspektiv eller flera led ur ett perspektiv.
Du gör en välutvecklad rapport som är redogörande och enkel att läsa. Beskrivningarna är i flera led och ur flera perspektiv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: