👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från idé till färdig musikvideo

Skapad 2019-12-08 17:31 i Ängaboskolan Alingsås
Eleverna kommer att få prova på att spela in en låt och göra en musikvideo.
Grundsärskola 4 – 6 Estetisk verksamhet Musik
Vi kommer under läsåret prova på olika musikinstrument och spela in en låt tillsammans.

Innehåll

Arbetsområde:

Sång och musik är ett fantastiskt uttrycksmedel. I musik kan vi uttrycka känslor samtidigt som vi också utvecklar vårt språk och tänkande.  I detta arbetsområde kommer du att få möjlighet att planera och genomföra en inspelning av en sång. Du kommer att få välja instrument och låt tillsammans med dina klasskamrater. Vi kommer också att arbeta med digital teknik och göra en musikvideo till låten.

 

Konkreta mål:

Under arbetets gång kommer du att träna dig på och lära dig att:

 • Sjunga och spela något instrument
 • spela in din sång med hjälp av mikrofon
 • utifrån dina tankar och idéer vara med och skapa ett innehåll till musikvideon
 • filma med greenscreen 

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • delta i sång-och ensembelspel
 • illustrera sången i rörelse och bild

 

Undervisning:

Under arbetets gång kommer vi att   

 • bekanta oss med instrumenten trummor, keyboard och bas
 • sjunga i mikrofon för att vänja oss vid den
 • välja en sång som vi ska spela in
 • spela in vår sång i ett musikprogram, med sång och något instrument
 • tillsammans planera hur musikvideon ska se ut
 • filma med green screen

 

För att alla ska kunna delta kommer vi att arbeta både enskilt och i grupp. Alla ska få jobba i sin egen takt.

Sångtexter och arbetsupplägg illustreras med bildstöd.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • sjunga, spela och skapa musik i olika sammanhang,
  Mu
 • kombinera musik med andra uttrycksformer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former och genrer: unison sång, kanon och ensemblespel.
  Mu  4-6
 • Imitation med röst, rörelser, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Skapande av egen musik, till exempel till text eller bild.
  Mu  4-6
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument, till exempel i sång och rap.
  Mu  4-6
 • Blås-, sträng-, tangent-, och slagverksinstrument. Hur instrumenten låter och ser ut och exempel på ensemblespel.
  Mu  4-6
 • Musikens byggstenar, till exempel rytm, tempo och melodier.
  Mu  4-6
 • Musikens formelement, till exempel intro, vers och refräng.
  Mu  4-6
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  4-6
 • Fotografering och filmande.
  ES  4-6
 • Spel på musik- och rytminstrument.
  ES  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  ES  4-6
 • Dramatisering av berättelser med ljud, musik och rörelse.
  ES  4-6
 • Presentationer, framträdanden, såval med som utan digitala verktyg.
  ES  4-6
 • Bildhantering, såväl med som utan digitala verktyg.
  ES  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande
  Mu  4-6