Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom, islam och judendom

Skapad 2019-12-08 19:31 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
Vad är religion? Religion spelar en stor roll i dagens samhälle. Den påverkar våra traditioner, högtider och levnadsregler. I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om de tre stora religionerna kristendom, judendom och islam.

Innehåll

Analysförmågan:

Du kommer att få träna på analysförmågan genom att jämföra olika skapelseberättelser och religioner.

Begreppsförmågan:

Du kommer att få träna på den begreppsliga förmågan genom att lära dig olika begrepp och sätta in dem i ett sammanhang.

Kommunikativa förmågan:

Du kommer att få öva på den kommunikativa förmågan genom att samtalalyssna  och resonera med andra. .

 

Arbetssätt:

Du kommer bland annat att få:

 • se filmer.
 • lyssna på berättelser.
 • läsa faktatexter.
 • skriva faktatexter.
 • delta i grupparbeten.

 

Viktiga begrepp:

 • religion
 • religionsfrihet
 • tradition
 • högtid
 • psalm
 • helig
 • symbol
 • profet
 • präst
 • rabbin
 • imam
 • Bibeln
 • Koranen
 • Tora
 • kyrka
 • synagoga
 • moské  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3

Matriser

SO
Kristendom, islam och judendom

På väg att nå målen
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Begreppsförmågan
Du har en del kunskaper om de olika begreppen. Du förstår och kan förklara några av begreppen.
Du har grundläggande kunskaper om begreppen. Du förstår och kan förklara flera begrepp.
Du har goda kunskaper om de olika begreppen. Du visar att du förstår flera begrepp genom att relatera dem till varandra.
Analysförmågan
Du kan med mycket hjälp hitta likheter och skillnader genom att jämföra de tre världsreligionerna; kristendom, islam och judendom.
Du kan med lite hjälp hitta likheter och skillnader genom att jämföra de tre världsreligionerna; kristendom, islam och judendom.
Du kan själv hitta likheter och skillnader genom att jämföra de tre världsreligionerna; kristendom, islam och judendom.
Kommunikativa förmågan
Du deltar sparsamt.
Du är aktiv och med och deltar i diskussioner, resonerar och motiverar egna åsikter.
Du är aktiv och med och deltar i diskussioner, resonerar och motiverar egna åsikter. Du breddar och fördjupar diskussionerna genom att formulera egna tankar och frågor om ämnet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: