Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikhistoria - kommunikation

Skapad 2019-12-08 20:10 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
LPP åk 8 i teknik.
Grundskola 7 – 8 Teknik
Kommunikation genom tiderna Vi har i alla tider skickat meddelande till varandra. Det som för några århundraden sedan var fantasier har idag blivit verklighet genom teknikens utveckling. Häng med på en resa från röksignaler och runor, via böcker, telegrafer och radio, till mobiltelefoner och annan modern teknik!

Innehåll

Mål

 • Känna till olika sätt vi människor använt oss av för att ta kontakt och kommunicerat med varandra genom historien.
 • Känna till olika tekniska hjälpmedel vi använt oss av för att skicka och sprida information genom historien.
 • Kunna se positiva och negativa konsekvenser av olika kommunikationstekniker för människan, samhället och naturen.

 

Innehåll

Tekniska lösningar

- Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av

information

- Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

 

Teknik, människa, samhälle och miljö

- Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har

möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska

innovationer.

- Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Hur

tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling.

- Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala

aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och

krigsmateriel.

- Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och

    teknikanvändning.

Genomförande

genomgångar, arbetsuppgifter, film.

Bedömning

Bedömning sker enligt matrisen. 

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar

att utveckla sin förmåga att

• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

• värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

• analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats

  över tid. (lgr 11)

Uppgifter

 • Prototyp av en app

 • Prototyp av en app

 • Kommunikation och dess utveckling, åk 8

 • Kommunikation och dess utveckling, åk 8

 • Inför debatt-teknik

 • Inför debatt-teknik

 • Inför debatt-teknik

 • Skapa en app

 • Debatt eller argumenterande text om mobiltelefoner

 • Kommunikation

Matriser

Tk
Bedömningsmatris för teknikhistoria/kommunikation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att
använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
Du har viss användning av tekniska begrepp
Du har relativt god användning av tekniska begrepp
Du har god användning av tekniska begrepp
Teknikutveckling och drivkrafter analysera drivkrafter bakom teknikutvecklingen och hur tekniken förändrats över tid.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang hur kommunikationen i samhället förändras över tid och vilka drivkrafter som ligger bakom detta.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang hur kommunikationen i samhället förändras över tid och vilka drivkrafter som ligger bakom detta.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang hur kommunikationen i samhället förändras över tid och vilka drivkrafter som ligger bakom detta.
Konsekvenser värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika sätt att kommunicera på kan få olika konsekvenser.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika sätt att kommunicera på kan få olika konsekvenser.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika sätt att kommunicera kan få olika konsekvenser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: