Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Vatten

Skapad 2019-12-08 21:11 i Slottsjordsskolan gr Halmstad
Grundsärskola 1 – 3 Naturorienterande ämnen Verklighetsuppfattning
Vatten är det vanligaste och viktigaste ämnet vi har här på jorden. Vi kommer att jobba med vattnets olika faser. Vi kommer att jobba med densitet vad flyter och vad sjunker?

Innehåll

Syfte

Undervisningen i temat ska syfta till att eleven:

 • ökar sin nyfikenhet och intresse för natur och miljö
 • utvecklar kunskaperna om människan och naturen samt sambanden mellan dem
 • får en ökad användning av ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet

Centralt innehåll

Eleven ska:

 • veta var det finns vatten
 • känna till något av vattnets egenskaper, alltså berätta några saker om hur vattnet kan upplevas med sinnena
 • få uppleva vattnets former: fast, flytande och gas
 • få prova på olika experiment som handlar om vatten
 • känna till lite om material som flyter och sjunker.

Undervisning-metod och innehåll

 • gemensamma genomgångar
 • arbete enskilt och i grupp
 • experiment med hypoteser och slutsatser d.v.s. tillämpning av ett naturvetenskapligt arbetssätt
 • sorteringsövningar
 • dokumentation och redovisning på olika sätt
 • titta på filmer om vatten
 • läsa böcker om vatten

Bedömning

Vi bedömer hur deltagit, medverkat och bidragit kring:

 • har utvecklat kunskaper om, nyfikenhet på och intresse för temat
 • klarar av att svara på frågor genom undersökningar och med hjälp av olika typer av källor
 • använder sig av olika begrepp som hör till temat

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former; fast, flytande och gas. Vattnets betydelse för liv på jorden.
  NO  1-3
 • Materials egenskaper och hur de kan sorteras och delas in efter till exempel hårdhet, struktur, färg och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Fältstudier och experiment för att undersöka närmiljön.
  NO  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterade ämnena, till exempel, för att till exempel samtala om människa, djur och natur.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser med hjälp av olika sinnen.
  VEU  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: