Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva olika texter, åk 4

Skapad 2019-12-08 21:25 i Fjälkinge skola Kristianstad
Grundskola 4 Svenska
Under årskurs 4 kommer du att få skriva många olika sorters texter. När klassen jobbar med läroboken "Språkskrinet" ingår det flera skrivuppgifter bl.a. att skriva berättelser, vänskapsdikt, reklamtext, personbeskrivning, dagbok, instruktion och saga.

Innehåll

Konkretiserade mål:

Du skall kunna:

 • känna till några olika typer av texter
 • planera dina texter
 • skriva texter (för hand och/eller på Chromebook)
 • anpassa texter efter syftet
 • skriva med ett innehåll som man kan förstå
 • skriva texter med fungerande struktur
 • variera ditt språk 
 • sätta ut skiljetecken
 • använda grundläggande regler för stavning och språkriktighet
 • använda dig av gestaltande beskrivningar i berättande texter
 • kombinera text med olika estetiska uttryck t.ex. bilder
 • ge omdömen om dina texter
 • bearbeta dina texter efter respons

 

Arbetssätt:

Vi kommer att:

 • arbeta med läroboken "Språkskrinet" 
 • förbereda oss för skrivuppgifterna genom att läsa texter/jobba med uppgifter
 • ha genomgångar om olika texttyper
 • planera texter med hjälp av tankekartor, planeringsscheman m.m.
 • skriva för hand och på Chromebook
 • utveckla och förbättra texter under skrivandet
 • kombinera text med estetiska uttryck
 • ge omdömen om texter
 • bearbeta texter efter respons
 • läsa och samtala kring våra texter i klassen

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Att skriva olika texter, åk 4

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva texter
Eleven kan skriva med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt med viss språklig variation.
Eleven kan skriva med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skrivregler
Eleven använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Eleven använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Eleven använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Berättande texter
Elevens berättande texter innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
Elevens berättande texter innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
Elevens berättande texter innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Estetiska uttryck
Eleven kan förstärka och levandegöra texters budskap genom att kombinera text med olika estetiska uttryck på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan förstärka och levandegöra texters budskap genom att kombinera text med olika estetiska uttryck på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan förstärka och levandegöra texters budskap genom att kombinera text med olika estetiska uttryck på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Ge omdömen om text
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll.
Bearbeta text
Eleven kan bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt efter respons.
Eleven kan bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt efter respons.
Eleven kan bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt efter respons.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: