Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria Romantiken

Skapad 2019-12-09 09:01 i Ankarskolan Varberg
Grundskola 7 – 9 Svenska
Den epok som följde efter Upplysningen kallas Romantiken. Under Romantiken var känslan viktigare än förnuftet och fantasin viktigare än verkligheten. Man ville bryta med Upplysningstidens regler och istället betonade man den personliga upplevelsen, fantasi, mystik och verklighetsflykt. Man ville närma sig naturen, det folkliga och enkla, och man intresserade sig för folkvisor och gamla sagor. Litteraturhistoria kan man läsa av många skäl bland annat för att genom att förstå hur samhället såg ut den tiden när texterna skrevs gör att du kan få nya tankar samt att du ser böckerna du läser med nya ögon. Vi läser det även för att få veta mer om författare och deras liv och då kanske förstå deras texter bättre men även för att få veta mer om vilka idéer och ideal som rådde vid olika tider och hur de påverkade människorna som levde så och på vilket sätt de kan ha påverkat dig och den tid du lever i. Du kanske även kommer upptäcka att hur mycket som är likt med att vara människa nu som för flera tusen år sedan. Hur vi nu precis som människor då, är glad och kära, ledsna och rädda, vilsna och fundersamma..

Innehåll

 Syfte - förmågor från kursplanen:

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
 • söka information och värdera källor.

    Centralt innehåll:

 • lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter. Att urskilja texters budskap, tema, motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • skönlitteratur  som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • att söka information och värdera källor.

    I undervisningen kommer du att:

 • Få en överblick kring den litterära epoken genom:
 • ta del av genomgångar för att skapa en förförståelse kring litteraturen från epoken
 • förklaring av begrepp: såväl ämnesspecifika som andra främmande begrepp
 • texter: läsa, analysera och diskutera utdrag ur några texter
 • reflektioner och diskussioner i par/mindre grupper/helklass kring bl.a. innehållet i texterna, samhället/sammanhanget de skapades i samt spår idag från epoken
 • läsa/analysera: skriva reflektioner kring textutdrag, göra koppling mellan författaren/epoken och verket
 • göra ett författarporträtt av en valfri författare som levde under Romatiken

    Bedömning: 

 • författarporträtt: enskild skriftlig uppgift
 • diskussioner kring textutdrag från epoken

     Tidsperiod

        v. 48-51

      Filmer

 • Romantiken:
 • Hej Litteraturen! Medeltiden (sli.se)
 • Levande Litteratur; Romantiken (sli.se)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: