Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering med Scratch

Skapad 2019-12-09 09:45 i Introduktionsprogrammen Borlänge
Utveckla kunskaper om hur ett dataspel kan utvecklas och hur programmering kan användas på olika sätt för att lösa problem.
Grundskola 7 – 9 Teknik
Vi ska prova på programmering och vi ska använda verktyget scratch. Att programmera betyder att bestämma hur en dator ska fungera. Alla spel, appar och webbsidor är skapade av människor som lärt sig programmera. Nu ska du själv få lära dig att programmera, så att du kan göra dina egna spel /körbanor. Det är du som bestämmer vad som ska hända, när det ska hända och hur det ska hända.

Innehåll

Mål

Du ska få insikt om hur programmering och kodning fungerar samt förstå och utveckla din förmåga att resonera runt hur Internet och olika program och appar är konstruerade.
Du ska få chans att styra och reglera samt konstruera något och i den processen pröva och ompröva tills det fungerar bättre. Du ska dessutom lära dig hur problem kan brytas ner så att en dator kan lösa dem.
Du ska utveckla ditt ord- och begreppsförråd rörande datorer, program, programmering och i viss mån internet och digital teknik
Du ska utveckla sin förståelse för hur program är uppbyggda och att det alltid finns någon bakom som har tagit beslut om hur de ska fungera samt hur det i sin tur påverkar individer och samhällen.
 

Arbetsbeskrivning

Scrath: Du ska arbeta ensam med egen dator. Givetvis får du samarbeta med grannen, men du behöver en egen dator samtidigt.

Information om scratch finns här https://internetstiftelsen.se/guide/kom-igang-med-scratch/

Här börjar man med Scratch. https://scratch.mit.edu/ Se till att du har det på svenska.
Mera information och tips på övningar finns här. https://www.kodboken.se/start/kodaiskolan/introduktion-till-programmering/uppgifter-i-scratch
 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: