Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet, statistik och kombinatorik åk6 v43-49

Skapad 2019-12-09 10:53 i Valsätraskolan Uppsala
I matematik kommer vi att börja arbeta med statistik, diagram, sannolikhet och kombinatorik (t.ex. på hur många olika sätt man kan kombinera tre tröjor, två byxor och tre par skor) Eleverna kommer att få räkna ut medelvärde, typvärde och median samt fundera över användningen av dessa begrepp. Vi kommer att rita diagram och undersöka sannolikhet och kombinatorik. Ibland kommer vi även att arbeta i matteboken och eleverna får då välja vilken bok de tycker passar dem bäst.
Grundskola 4 – 6 Matematik
Statistik, sannolikhet och kombinatorik. I arbetsområdet kommer du att få pröva dig fram tillsammans med dina kamrater. Vi kommer att se hur diagram kan luras och hur stor sannolikheten är i olika situationer.

Innehåll

I detta arbetsområde har du som mål att utveckla din förmåga att:

 • Kunna kommunicera/visa hur du löser uppgifterna på ett mer utvecklat sätt.
 • Använda och resonera kring aktuella begrepp.
 • Lösa problem (strategi, kommunikation, beräkningar, rimlighet).
 • Genomföra undersökningar och redovisa den med hjälp av passande tabeller och diagram
 • Tolka diagram 
 • Använda dig av begrepp som medelvärde, median och typvärde och visa hur du använder dem.
 • Göra jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.

 

Planering

Område                 Sidor i Koll på MA

Sannolikhet            86-91                        

Kombinatorik          92-97                          

Statistik                  98-103

Repetition             104-109 

Undervisningens utformning:

 • Genomgångar med frågeställningar, samtal i par eller helklass.
 • Tyst räkning i boken
 • Läxor i NOMP

Hur visar du?

Genom att:

 • resonera under lektionerna i skrift, par, grupper samt helklass.
 • i resonemang använda aktuella begrepp  
 • använda så passande (kvalitativa och effektiva) metoder som möjligt i arbetet
 • kommunicera/visa dina lösningar.
 • i problemlösning använda dig av lämpliga strategier, kommunikation, beräkningar, rimlighet

När visar du förmågorna?

 • kontinuerligt under lektioner
 • i små diagnoser, tester
 • skriftligt prov

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: