Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering "småkryp i naturen"

Skapad 2019-12-09 10:53 i Diamantens förskola Kristianstad
En enkel mall för pedagogisk planering
Förskola
Få förståelse för myrornas, samt andra kryps livscykel, hur de bor och lever samt att visa hänsyn till dessa. Skapande i olika material och med olika tekniker Väcka intresse för olika insekter och kryp i naturen

Innehåll

Småkryp i naturen

 

 

Runda 1

 

Var är vi?

Observationer/dokumentationer av barnens intressen, utforskande, processer, fokus här och nu.

Barnen upptäcker myrstack och där är aktivitet i stacken. En del av barnen vet att där finns “en källare” under myrstacken. Vill veta vad myrorna äter. 

Vart ska vi?

Reflektion/analys på “var är vi?”

Ta reda på fakta tillsammans med barnen, t.ex. vad de äter, hur de ser ut, ev fiender samt livet i stacken/hur stacken ser ut både utanpå och inuti.

Hur gör vi?

Förändringar i verksamheten, behov och utmaningar, material, miljö, förhållningssätt.

Titta på enkel faktafilm om myror. Studera myrorna i deras rätta miljö. Filma aktivitet i stacken och titta på tillsammans med barnen, reflektera tillsammans. Experiment med att lägga frukt och strössel. Läsa böcker för barnen och prata om ev fakta som framkommer.

Hur blev det?

Reflektion, analys kring hur det vi gjort har gjort skillnad.

Barnen visar på ett stort intresse, en del inspiratörer i gruppen. Får återkoppling från vårdnadshavare att barnen berättar hemma om vad de lärt sig om myror, hur de bor, hur stacken ser ut och myrans livscykel. Intresse för andra djur, bla. nyckelpigor och maskar.

Runda 2

 

Var är vi?

Observationer/dokumentationer av barnens intressen, utforskande, processer, fokus här och nu.

I samband med myr-temat har intresset för nyckelpigor blivit stort. Barnen vet att myror och nyckelpigor vill ha bladlössen som mat.

Vart ska vi?

Reflektion/analys på “var är vi?”

Undersöka djuren i deras rätta miljö och leta efter nyckelpigor. Några barn vet att det finns olika sorters nyckelpigor och det vill vi åskådliggöra.

 

Hur gör vi?

Förändringar i verksamheten, behov och utmaningar, material, miljö, förhållningssätt.

Upplevelsebaserad undervisning, läsa böcker och titta tillsammans, använda web-ägget för att studera närmare, titta på film 

 

Hur blev det?

Reflektion, analys kring hur det vi gjort har gjort skillnad.

Enormt stort intresse hos alla barnen att titta efter insekter. Nyckelpigor har det funnits många utav och kunskaperna kring dessa är stora har vi fått syn på i barnens dokumentation. Intresse för nya småkryp bla. fjärilar.

 

Runda 3

Var är vi?

Observationer/dokumentationer av barnens intressen, utforskande, processer, fokus här och nu.

Barnen är intresserade av fjärilar och kan namnge en del som t.ex. citronfjäril och aurorafjäril.

Vart ska vi?

Reflektion/analys på “var är vi?”

Visar bilder och pratar om andra svenska fjärilar. Kanske kan vi lära oss att känna igen fler. Tittar på livscykeln och jämför med andra småkryp vi forskat om, likheter och skillnader.

Hur gör vi?

Förändringar i verksamheten, behov och utmaningar, material, miljö, förhållningssätt.

Tittar på filmer, bl.a. UR, faktafilmer. Scannar fakta-filmer som är tillgängliga för barnen. Upptäcka i naturen, även utanför förskolans gård, på olika platser. Ta med fjärilshåvar och lärplattan så vi direkt kan se vilka fjärilar vi ev hittar. Hitta böcker om fjärilar.

Hur blev det?

Reflektion, analys kring hur det vi gjort har gjort skillnad.

Många av barnen har kunskaper om att livscykeln för myror är likadan som nyckelpigor och fjärilar. Intresset för andra smådjur som t.ex. sniglar och snäckor har väckts. Barnen inspirerar varandra och påminner varandra om djurens rätta benämningar. Gammal kunskap hålls levande genom att vi hela tiden återkommer.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: