Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande med geometriska former

Skapad 2019-12-09 12:30 i Förskolan Furustugan Östhammar
Förskola
Vi stimulerar barns skapandeförmåga samt intresse för matematik genom att skapa kollage av, samt samtala om olika geometriska former.

Innehåll

Aktiviteten genomförs av mig, Maija, under min ledningsvecka som VFU student på Furustugan Förskola, avdelning Eken. 


Målgrupp och syfte

Ålder 1-5 år. Ett skapande med geometriska former är lämpligt för den breda målgruppen då formerna är färdigklippta och ger möjlighet att diskutera egenskaperna hos formerna, samtidigt som vi kan öva på exempelvis antalsprincipen samt stimulera barns finmotorik samt skapandeförmåga.

 

Mål för aktiviteten

  • Öka barns intresse och kunskap om matematiska begrepp och undersöka dessa formers egenskaper.
  • Prata och undersöka antal.
  • Stimulera barns skapandeförmåga samt finmotorik.

 

Pedagogisk miljö samt verktyg/material 

Aktiviteten genomförs i förskolans ateljé. Där finns allt material tillgängligt. Det som kommer användas är papper, lim, saxar samt urklippta geometriska former av olika mönster och material.

 

Genomförande 

Vi samlas och visar barnen de urklippta formerna på bordet. Vi frågar om de vet vilka formerna är och vilka egenskaper de har? Har cirkeln några hörn? Triangeln då? Och så vidare. Vi visar sedan upp ett färdigt kollage till barnen som inspiration, och de får sedan efter förmåga skapa egna geometriska kollage. Under tiden diskuterar vi form och exempelvis antal, och stärker därav barnens matematiska språk. Vi passar även på att benämna mönster och färger.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: