Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2019-12-09 12:53 i Bruksskolan Munkedal
Arbete med Norden där vi bland annat kommer att fokusera på natur- och kulturlandskap, naturresurser samt hur delar av de nordiska ländernas gemensamma historia ser ut.
Grundskola 4 – 6 Svenska Geografi
I arbetsområdet Norden kommer du att få göra en resa runt i de nordiska länderna och lära dig mycket spännande om våra grannar. I ämnet geografi kommer du lära dig om naturlandskap, kulturlandskap, naturtillgångar, geografiska ord och kartor. Vi kommer också att titta på de nordiska språken och de minoritets språk vi har i Norden.

Innehåll

Norden

Arbetssätt:
Vi kommer att läsa faktatexter, ttita på film arbeta med olika frågeställningar och kartkunskap. Vi kommer ha gemensamma genomgångar och du kommer att få arbeta självständigt.  

Konkretiserade mål:
Du ska
* kunna beskriva och göra jämförelser om Nordens natur och naturtillgångar 
* kunna förstå skillnaden mellan natur- och kulturlandskap
* kunna förstå några orsaker och konsekvenser till den nordiska befolkningsfördelningen 
* kunna placera ut de nordiska länderna, några stora nordiska städer samt berg
* kunna jämföra fakta från tabeller och kartböcker.
* kunna några viktiga geografiska begrepp för arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: