Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa samt motorik i idrottshallen HT19

Skapad 2019-12-09 12:59 i Östergårdsskolan gr Halmstad
Grundsärskola 4 – 9 Idrott och hälsa Motorik
Idrott och hälsa samt motorik i idrottshallen HT19

Innehåll

 

Syfte

Utveckla olika och allsidiga rörelseförmågor genom att prova på många olika fysiska aktiviteter.

Mål

Att delta i de olika aktiviteterna och använda samt utveckla olika motoriska förmågor.

 Innehåll

 • Samling - Genomgång av lektionens aktiviteter med hjälp av bildschema
 • Uppvärmning – Dans till rörelsesånger
 • Avslappning - Nedvarvning på madrass till lugn musik.

 • Idrotter - Innebandy, fotboll och handboll

 • Lekar - Provat olika lekar i grupp
 • Orientering – Lekt "hitta paketen", letat på paket genom att orientera sig och hitta föremål i idrottshallen med hjälp av bilder

 • Slutsamling - Personlig utvärdering av dagens lektion genom bilder "tummen upp, tummen sådär och tummen ner"

Bedömning

Deltar i de olika momenten

Bedömning utifrån kunskapskraven i grundsärskolans läroplan

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  MOT
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  IDH
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  IDH
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  1-9
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  1-9
 • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
  MOT  1-9
 • Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädning och dusch.
  MOT  1-9
 • Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, kroppsuppfattning och självbild.
  MOT  1-9
 • Undersöka och orientera sig i närmiljön så väl med som utan digitala verktyg.
  MOT  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  1-9
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel stödja, kasta. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  IDH  1-6
 • Lekar, danser och idrotter och deras regler.
  IDH  1-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  IDH  1-6
 • Klädsel för olika aktiviteter och betydelsen av omklädning och dusch.
  IDH  1-6
 • Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter.
  IDH  1-6
 • Att orientera sig i närmiljön. Hur man ger och följer vägbeskrivningar.
  IDH  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet idrott och hälsa för att till exempel samtala om rörelseaktiviteter och utvärdera arbetsprocesser.
  IDH  1-6
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras samansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  4-6
 • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
  MOT  4-6
 • Samtal om upplevelsen av olika fysiska aktiviteter.
  MOT  4-6
 • Undersöka och orientera sig i närmiljön.
  MOT  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse och hälsa.
  MOT  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: