Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lustfylld Matematik

Skapad 2019-12-09 13:08 i Förskolan Tomtberga Östhammar
Förskola
Matematik förekommer överallt.

Innehåll

Syfte och mål.

Vi vill låta barnen möta matematik i ett för dem naturliga sammanhang som lek, fantasi och skapande verksamhet. Vi vill introducera matematiska begrepp och stimulera till eget kreativt och logiskt tänkande.

 

Metod.

Vi benämner de matematiska begreppen i vardagen och visar på att matematik finns i många olika sammanhang.

Vi synliggör material som lockar till matematiskt tänkande te.x. sortering, kategorisering och preposioner.

 

Dokumentation och utvärdering

Vi dokumenterar i barnens lärloggar och utvärderar kontinuerligt.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: