Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jorden vi lever på Team 8 ht-19 (Ge)

Skapad 2019-12-09 13:19 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 8 Geografi
I detta arbetsområde ska du lära dig mer om hur vi avbildar jorden med hjälp av olika sorters kartor samt om hur du använder gradnätet. Vi ska även lära oss mer om jordens klimat- och vegetationszoner och om hur det är att leva i dessa.

Matriser

Ge
Jorden vi lever på Team 8 ht-19 (Ge)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Använda kartor och geografiska tabeller
Du behöver hjälp när du t ex ska ange positioner och avläsa tabeller och kartor och når inte nivån för kunskapskravet för E ännu
Du använder kartor och tabeller på ett godtagbart sätt och kan t ex ange några positioner och avläsa tabeller och kartor med viss säkerhet.
Du använder kartor och tabeller på ett bra sätt och kan t ex ange positioner och avläsa tabeller och kartor med stor säkerhet.
Du använder kartor och tabeller på ett mycket bra sätt och kan t ex ange positioner och avläsa tabeller och kartor med mycket stor säkerhet.
Resonera om orsaker till befolkningsfördelning, klimat, vegetation
Du behöver hjälp när du resonerar om orsaker till befolkningsfördelning, klimat, vegetation och når inte nivån för kunskapskrav E ännu.
Du resonerar om orsaker på ett enkelt sätt, dvs beskriver några orsaker. Du bygger under ditt resonemang med något exempel.
Du resonerar om orsaker på ett utvecklat sätt, dvs beskriver flera orsaker som du förklarar genom att beskriva hur dessa hänger ihop (samband).
Du resonerar om orsaker på ett utvecklat sätt, dvs beskriver flera orsaker som du förklarar genom att visa hur dessa hänger ihop i flera led (komplexa samband).
Använda geografiska begrepp
Du behöver hjälp när du ska använda begrepp i rätt sammanhang och når inte nivån för kunskapskrav E ännu.
När du resonerar om kartor och klimat använder du några begrepp i rätt sammanhang.
När du resonerar om kartor och klimat använder du flera begrepp i rätt sammanhang.
När du resonerar om kartor och klimat använder du flera begrepp i rätt sammanhang och med god precision.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: