Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 2

Skapad 2019-12-09 14:06 i Högadalsskolan Härryda
Grundskola 2 Musik
Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik ingår även i människors sociala gemenskap. Den kan till och med påverka din egen identitetsutveckling.

Innehåll

Det här ska vi lära oss och träna på

Sjunga ensam och tillsammans med andra. 

Imitation och improvisation.

Gestaltning av sånger med ljud, rytm, rörelse, dans och lek.

Musiklyssning.

Syfte

Du ska få möjlighet att utveckla din tilltro till din egen förmåga. Du ska kunna delta i musikaliska sammanhang tillsammans med andra. Undervisningen ska syfta till att möjliggöra deltagande i olika musikaliska sammanhang. Du ska få möjlighet att utveckla en musikalisk lyhördhet. Du ska kunna föra lätta samtal kring musik. 

 

Arbetssätt

Vi kommer att sjunga olika slags sånger. 

Vi kommer att jobba med rytmövningar.

Vi kommer att nosa på sång i olika stämmor.

Vi provar olika sång- och danslekar.

Vi kommer att lyssna på musik.

 

Förmågor

Musiken blir en uttrycksform som hjälper eleven att att få kännedom om, samt ta del av samhällets kulturutbud. Musikundervisningen ska gynna den allsidiga personliga utvecklingen. Musiken ska hjälpa eleven att utveckla sin kreativa förmåga.

 

Elevinflytande

Du kommer att få vara med att påverka musikundervisningens innehåll genom att ge förslag på arbetssätt, lekar och låtar.

Bedömning

Under arbetets gång kommer jag att bedöma din förmåga att aktivt delta i de övningar som vi gör tillsammans.

 
 
 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: