Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lästräning

Skapad 2019-12-09 14:21 i Vasaskolan Mjölby
Grundskola F – 3 Svenska
Inom detta arbetsområde kommer vi att träna läsning. Det kommer att övas på olika vis med böcker, ordbilder, ljud, text, film, skriva etcetera.

Innehåll

Eleverna får vid olika tillfällen läsa tvåstaviga ord, trestaviga ord och sedan bygger vi på orden allt eftersom det går lättare att läsa. 
Ordbilder som bearbetas är exempelvis hon, han, att, här, är, jag, och. Dessa läser vi tillsammans och sätter in i olika sammanhang. 
Högläsning sker nästan varje dag i klassrummet och det gynnar alla elevernas ordförråd. Här ställer vi frågor och kollar av förståelsen. 
Eleverna får skriva i sina läroböcker vilket övar dem att se bokstäverna formas och ljudas, stora som små.
Bokstavsarbete som följer ett läromedel med en bokstav i veckan ger eleverna kunskap om alfabetet och alfabetisk ordning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: