Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djuren och naturen på vintern

Skapad 2019-12-09 15:00 i Yngsjö skola Kristianstad
Vi arbetar med området "Naturen på vintern". Det händer många saker i naturen när det blir vinter. Men vad är det som händer och varför? (Koll på NO år 4)
Grundskola 3 – 4 Biologi

Vad händer i naturen på vintern? Hur kan djuren hålla sig varma i kylan? Hur hittar djuren mat på vintern? Vilka stannfåglar har vi i vårt närområde under vintern? Detta och en hel del annat ska du få arbeta med i det här arbetsområdet.

Innehåll

Syfte/mål med tema

Målet med arbetsområdet är att du ska:
* kunna namnet på djur- och fågelarter som finns i närmiljön under vintern                                                                                                       *  * kunna ge exempel på hur olika djur hittar mat på vintern                                                                                                                         * *    *kunna förklara hur olika djur kan hålla sig varma i kylan
* kunna förklara vad som menas med dvala och veta några djur som ligger i dvala
* kunna ge exempel på stannfåglar

Det här ska vi bedöma:

Du ska visa att du...

 •  kan namnen på några djur- och fågelarter som lever i vår närmiljö under vintern.
 •  kan berätta något om vad som händer i naturen på vintern 
 • kan berätta hur djuren hittar mat och kan hålla sig varma i kylan
 • har förståelse för och kan beskriva olika naturvetenskapliga begrepp som förråd, dvala, gryt, stannfågel, ide, övervintra.
 • dokumentera en undersökning 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Djuren och naturen på vintern

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppsförståelse
Du kan namnet på några djur som stannar kvar i vårt land på vintern. Du kan enkelt förklara begreppet dvala, gryt, stannfågel, ide och övervintra
Du kan namnet på några djur som stannar kvar i vårt land under vintern och också förklara varför. Du kan förklara begreppet dvala, gryt, stannfågel, ide och övervintra
Du kan namnet på några djur som stannar kvar i vårt land under vintern och ge en utvecklad förklaring och visa på saker som påverkar att de stannar kvar i vårt land. Du kan i utvecklad form förklara begreppen dvala, gryt, stannfågel, ide och övervintra.
Analysförmåga
Du kan enkelt beskriva orsaker och konsekvenser för djur och växter under vintern.
Du kan utvecklat beskriva orsaker och konsekvenser för djur och växter under vintern och göra jämförelser mellan minst 2 djur.
Du kan välutvecklat beskriva orsaker och konsekvenser för djur och växter under vintern och göra jämförelser mellan minst 2 djur men även växter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: