Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrunden

Skapad 2019-12-09 15:08 i Kvisthamraskolan Norrtälje
BFL-planering etik
Grundskola 4 – 6 Svenska Samhällskunskap Religionskunskap
I skolan har vi regler för vad som gäller i klassrummet, på skolgården och i matsalen.

Innehåll

Tidsperiod v.46-51

Förmågor

• reflektera över livsfrågor och din egen och andras identitet

• resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller

 

• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv 

 formulera dig och kommunicera i tal och skrift

Övergripande mål och riktlinjer

Vårt fokus i detta arbetsområde kommer att vara inom det etiska perspektivet kopplat framförallt till vårt värdegrundsarbete ROSEN och till begreppen: Ansvar, mod, att hjälpa varandra, samarbeta, olika är bäst, respekt, trygghet och vi hjälper varandra.

Lärandemål

 • Du ska kunna föra resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor.

 • Du ska kunna föra resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.

 • Du ska kunna reflektera över olika dilemman.

 • Du ska kunna använda några etiska begrepp.

 • Du ska kunna samtala om etik och moral.
 • Du ska kunna berätta om din egna åsikter

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Formativ

 • Självskattning, muntlig kontinuerlig återkoppling
 • Exit-tickets

Summativ

 • iMovie med en kamrat

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit?

I arbetsområdet ROSEN ska du utveckla dina kunskaper om viktiga livsfrågor. Du ska lära dig grundläggande begrepp och tankesätt inom området som du sedan ska använda för att föra diskussioner om viktiga frågor som hör till ämnet kopplat till religion och samhälle. Du ska kunna resonera kring moraliska dilemman och argumentera för din ståndpunkt. Vi kommer att ha:

 • Genomgång
 • Grupp- och lärarledda diskussioner 
 • Filmer
 • iMovie

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: