Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i år 2

Skapad 2019-12-09 15:19 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Taluppfattning inom talraden 0-100
Grundskola 2 – 3 Matematik
Vi räknar uppgifter med tal från 0-100

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Under tiden vi arbetar med taluppfattning ska du få utveckla din förmåga att :
formulera och lösa problem
använda dig av matematiska begrepp och se samband mellan begreppen
välja lämpliga matematiska metoder föra att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
föra och följa matematiska resonemang

Bedömning - vad och hur

Bedömning, vad:

Du visar att du har grundläggande kunskaper om naturliga tal mellan 0-100 och uppåt efter egen förmåga

Du visar/berättar hur du löser uppgifter i addition och subtraktion genom huvudräkning eller genom algoritmer (uppställningar)

Du visar hur du löser enkla problemuppgifter

Du visar förståelse genom att du kan använda dig av räknesättet multiplikation i 2´ans, 5´ans och 10´ans tabell

Du visar förståelse genom att du kan använda dig av räknesättet division i enklare beräkningar

Bedömning, hur:

Du skriver och visar på så sätt hur du räknar

Du arbetar praktiskt med olika material, spel och Ipad

Du presenterar/berättar muntligt för lärare och klasskamrater och visar på så sätt hur du tänker och räknar

Undervisning och arbetsformer

Utifrån elevers egna förslag kommer vi att arbeta med matematik genom att

arbeta praktiskt med olika material, spel och Ipad

undervisning med genomgångar

elever visar och berättar för varandra hur de räknar

vi samarbetar och frågar kompis

räknar i matematikbok och på stenciler

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: