Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya tiden 1500-1800-talet

Skapad 2019-12-09 15:34 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundskola 6 Historia
Medeltiden avslutas med Stockholms blodbad. Nu börjar en ny tid. Denna tid kallas för Vasatiden (1523 - 1611). Sverige styrs av Gustav Vasa och hans söner. Därefter påbörjas en period som kallas Stormaktstiden (ca 1600 - 1700 talet), varför den kallas så ska vi lära oss mer om. Efter det kommer en period som kallas Frihetstiden (1718-1772). Vi ska tillsammans ta reda på och försöka förstå hur det var att leva på den här tiden samt lära känna några historiska personer och händelser under Vasatid, Stormaktstid och Frihetstid.

Innehåll

Konkretiserade mål
Du ska kunna:
* tidsbegreppen Vasatid, Stormaktstid och Frihetstid,
*
berätta om historiska personer och händelser som t ex Gustav Vasa, reformationen, Gustav II Adolf, drottning Kristina och reduktionen,
* likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med idag,
* spår av historien i vår tid,
* historiska begrepp,
* tidslinjer.


Undervisning och arbetssätt
Hur ska vi lära oss detta? Genom att:
- läsa och diskutera kapitlen; Stormaktstiden, Sverige under 1700-talet och Sverige i början av 1800-talet,
- se korta filmer,
- diskussion i liten och stor grupp,
- arbeta med tidslinjer,
- skriftligt arbete om någon person eller händelse.

 

Elevinflytande
Du får vara med och komma med förslag hur redovisningen ska ske, samt komma med förslag på hur du ska lära dig.

 

Bedömning
Bedömning sker mot kunskapskraven i historia 4-6:
Du ska:
- kunna förklara begreppen handel, makt, vetenskap, upptäcktsresor, boktryckarkonsten, reform, påve, reformationen, protestantism, censur och renässansen,
- kunna förklara varför vår tidlinje ser ut som den gör,
- kunna förklara och jämföra levnadsvillkor förr och nu.

Bedömningen kommer att ske:
- när vi har genomgångar och diskussioner,
- hur du tar dig an dina arbetsuppgifter,
- när du arbetar i grupp och enskilt,
- när du redovisar skriftligt och muntligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: