Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2019-12-09 16:22 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Du lär dig grunderna i det matematiska språket
Grundsärskola 1 – 3 Matematik
Du lär dig grunderna i det matematiska språket

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla ett intresse för matematik och tilltro till din förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Du ska få möjlighet att träna förmågorna att lösa problem, använda och förstå begrepp och symboler, välja lämpliga metoder, göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.  

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • uppfatta och använda begrepp t.ex. geometriska begrepp. lägesord, volym, massa, längd, tid och pengar
 • följa och skapa egna mönster
 • göra jämförelser
 • ramsräkna fram och baklänges
 • skriva siffrorna 
 • läsa, skriva och storleksordnar tal
 • förstå siffra och antal
 • säga och använda ordningstal
 • använda tallinjen
 • likhetstecknets innebörd
 • dela upp talen 0-10 på olika sätt
 • addera tal med laborativt material, i vardagssituationer samt med räkneuppgifter i mattebok
 • subtrahera tal med laborativt material, i vardagssituationer samt med räkneuppgifter i mattebok
 • lösa matematiska problem
 • avläsa matematisk i tabell och diagram
 • samtala om rimlighet i egna beräkningar och lösningar

 

Hur bedöms det?

Genom uppgifter och samtal både individuellt, par och grupp tydliggörs vad du kan och behöver träna mer på. Din kunskapsutvecklings dokumenteras i Skolverkets bedömningsstöd. 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få använda olika konkreta material för att befästa kunskaper och utveckla dina förmågor. Du kommer att träna både i grupp och enskilt med pedagog. Du kommer att arbeta i matteboken och få möjlighet till mängdträning av rutinuppgifter på bland annat iPad. Vi tränar på matematik t.ex. genom att spela spel, leka affär mm. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal mellan 1 - 100 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler, bilder och på tallinje.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesätten och hur de kan uttryckas och visas med ord, konkreta material, bilder och symboler, samt likhetstecknets innebörd.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för addition och subtraktion vid huvudräkning, vid beräkningar med skriftliga metoder och vid användning av digital teknik.
  Ma  1-3
 • Tal i bråkform, till exempel en halv.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Likhetstecknets innebörd.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga, stegvisa instruktioner kan följas. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Enheter och uttryck för tid, till exempel klockslag, idag och år.
  Ma  1-3
 • Sedlar och mynts namn och värde i relation till varandra. Digitala betalningssätt.
  Ma  1-3
 • Undersökningar i för eleven bekanta situationer, till exempel prisjämförelser, temperaturmätningar. Hur information kan avläsas ur tabeller och diagram.
  Ma  1-3
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel över, under, framför och bakom.
  Ma  1-3
 • Några geometriska objekt. Hur de benämns och hur de ser ut.
  Ma  1-3
 • Geometriska begrepp, till exempel längd, bredd, höjd.
  Ma  1-3
 • Mätning av längd, volym, och massa samt vanliga måttenheter till exempel liter och kilogram.
  Ma  1-3
 • Geometriska mönster.
  Ma  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att lösa problem i vardagliga situationer.
  Ma   3
 • Eleven medverkar i att avläsa information i någon tabell eller något diagram.
  Ma   3
 • Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1-5.
  Ma   3
 • Dessutom medverkar eleven i att göra beräkningar och lösa additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1-100 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skriftliga räknemetoder.
  Ma   3
 • Eleven bidrar till att mäta och avläsa sträckor, massor och volymer.
  Ma   3
 • Eleven kan medverka i samtal om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
  Ma   3
 • Eleven medverkar också i samtal om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
  Ma   3
 • Eleven använder enstaka ämnesspecifika ord, begrepp, och symboler i samtal om matematik.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: